Inwestycje zagraniczne powiatu kowieńskiego

5/5 - (3 votes)

kontynuacja pracy magisterskiej ze stycznia

W roku 1999 w powiat Kowieński zainwestowano około 261 mln. USD, co stanowi 11% wszystkich inwestycji zagranicznych w całej Litwie. Pod względem inwestycji zagranicznych w tym powiecie jest on na trzecim miejscu w Litwie (po powiecie Wileńskim – 61% IZ i powicie Kłajpedzkim – 13% IZ). Liczba firm chcących zainwestować w powiat Kowieński wzrasta z każdym rokiem i w roku 1999 wynosiła 412 firm[1].

Miasto Kowno przyciąguje najwięcej inwestycji zagranicznych w całym powiecie(82%).Najwięcej pieniędzy zainwestowano (40 mln. USD) w przemysł energetyczny, Kaunaska Hydroelektrownia. Inwestycje związane z przemysłem spożywczy wyniosły około 24 mln. USD, w przemysł chemiczny zainwestowano 11 mln. USD, w przemysł konstrukcji metalowych zainwestowano 5,5 mln. USD, w przemysł elektroniczny i przyrządy optyczne zainwestowano 2 mln. USD[2].

Największe korporacje które są usatysfakcjonowane z tego, że zainwestowali pieniądze w powiat Kowieński są to: Kraft Foods International (USA), Richard Hammerle Farberei und Appertur Gesellschaft (Austria), Chargeur Company (France), Calwer Decken und Tuchfabriken (Germany), Motorola (USA), Statoil (Norway), Shell (Great Britain/Netherlands), Neste (Finland), and Siemens (Germany). Ostatnia

największa inwestycja miała miejsce w mieście Kownie. Włoska korporacja przemysłu włókienniczego Marzotto zainwestowała około10 mln. USD w przedsiębiorstwo włókiennicze Liteksas ir Cawl[3].

W rejonie Kedainiajski w 1997 roku Fińska firma Kemira zainwestowała 5 mln. USD w firmę Lifosa zajmującą się produkcją nawozy fosforowe. Również w tą firmę zainwestowała korporacja amerykańska Cargil Inc., inwestycje wyniosły 15 mln. USD. Firma Lifosa wchodzi w dziesiątkę firm krajowych mających największą sprzedaż[4]. Niżej zestawione tabele pokazują sytuację inwestycyjną w powiecie Kowieńskim w latach 1995 – 1999:

Tabel 11. Ilość transakcji z udziałem kapitału zagranicznego.

  1999 1998 1997 1996 1995
Powiat Kowieński 412 371 361 264 161
Ogółem w Litwie 1,718 1,620 1,511 961 742

Źródło: Agencja Rozwoju Litwy

Tabela 12. Inwestycje zagraniczne, w milionach USD.

  1999 1998 1997 1996 1995
Powiat Kowieński 260,6 198,2 156,3 115,6 75,3
Miasto Kowno 216,0 161,8 138,5 104,8 64,9
Rejon Jonawski 3,1 3,7 3,9 2,6 0,2
Rejon Kaisziadorski 3,8 1,5 1,3 1,2 2,1
Rejon Kaunaski(bez Miasta Kowna) 0,9 0,5 0,9 1,4 0,8
Rejon Kiedajniajski 32,9 20,2 8,1 1,3 1,0
Rejon Prenski 1,2 1,0 1,1 1,9 0,9
Rejon Rasejniajski 2,7 9,5 1,3 0,5 5,4
Ogółem w Litwie 2,413 1,975 1,041 700 352

Źródło: Agencja Rozwoju Litwy

W rejonie Prenskim większość inwestycji zagranicznych miało miejsce w firmy produkujące odzież[5].

Największe inwestycje i inwestorzy:

AB Kraft Foods Lietuva

Inwestor:                       Kraft Foods International,USA

Suma i typ inwestycji:   31 mln. USD, Joint Venture

Typ działalności:           produkcja i sprzedaż produktów spożywczych

Zatrudnienie:                 600 osób

Roczny obrót:               53 mln. USD

Eksport:                         60% (Łotwa, Estonia, Białoruś, Rosja, Obwód Kaliningradzki)

UAB Kemira-Lifos

Inwestor:                         Finlandia

Suma i typ inwestycji:    5 mln. USD, Join Ventura

Typ działalności:            Produkcja nawozów fosforowych

Zatrudnienie:                   145osób

Roczny obrót:                 17,5 mln. USD

Eksport:                          66% (Dania, Polska, Niemcy, Finlandia)

UAB E.Walters Baltik

Inwestor:                        Wielka Brytania

Suma i typ inwestycji:     978.750 USD, Join Ventura

Typ działalności:             Produkcja ubrania

Zatrudnienie:                   521 osób

Roczny obrót:                  Nie ma danych

Eksport:                           Nie ma danych

UAB Keseda

Inwestor:                         Niemcy

Suma i typ inwestycji:    23,000 USD

Typ działalności:            –

Zatrudnienie:                   2 osoby

Roczny obrót:                 Nie ma danych

Eksport:                          Nie ma danych

UAB Heca & Vijuora

Inwestor:                        Dania

Suma i typ inwestycji:    50,750 USD, Join Ventura

Typ działalności:            Produkcja ubrań

Zatrudnienie:                   56

Roczny obrót:                 Nie ma danych

Eksport:                          Nie ma danych

Jeden z czynników dobrej pozycji ekonomicznej jest wielkość i tempo wzrostu materialnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (tabela 12). Ze względu na większy niż średni wzrost materialnych inwestycji na Litwie, wskaźnik wyrównawczy powiatu Kowieńskiego wzrósł w ostatnich latach. Trzeba stwierdzić, iż powiat Kowieński jako jeden z niewielu w 1999 – 2000 roku utrzymał bieżący stopień inwestycji, i nawet zdołał go trochę zwiększyć[6].

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w powiecie Kowieńskim w 2000 roku sięgały 1211,1 mln. Lt, to prawie 16% więcej, niż w poprzednich latach (tabela 13), a BIZ przypadający na jednego mieszkańca, sięgało 1616,82 Lt. To prawie 1,6 razy mniej niż średnio na Litwie, według tego wskaźnika Kowno dość zostaje w tyle od Wilna, nieco mniej od Kłajpedy. Zauważamy tendencję, iż ten wskaźnik w powiecie Kowieńskim zbliża się do średniej Litwy[7].

W powiecie zajętość mieszkańców w sferach ekonomicznych nie odstaje od  ogólnej zajętości w kraju. Tymczasem w powiecie więcej jest pracujących w przemyśle i budownictwie, zauważono zmniejszenie liczby  pracujących w rolnictwie, a zwiększenie w sferze usług[8].

Tabela 13. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, tys. LT.

  1996 1997 1998 1999 2000
Na Litwie ( mln. LT) 1406 2801 4162 6501 8252
Powiat Kowieński 301302 462490 625159 792675 1042477
Rejon Kowieński 259514 426625 558370 647056 864003
Rejon Jonawski 807 10461 15525 14702 12287
Rejon Kajszadorski 8337 4878 5121 6011 15183
Rejon Kiedajniajski 3058 5893 3628 2135 3725
Rejon Prenski 4089 5286 32842 80768 131942
Rejon Rasejniajski 3806 7557 4577 4109 4629

Źródło: Rocznik statystyczny 2000


[1] Materiały uzyskane w Administracji Powiatu Kowieńskiego.

[2] Tamże.

[3] Tamże.

[4] Tamże.

[5] kaunas.aps.lt 2003.04.20

[6] Tarptautine Informatizavimo Akedemija, op.cit., s. 23.

[7] Tamże, s. 23.

[8] Tarptautine Informatizavimo Akedemija, op.cit., s. 24.

Dodaj komentarz