Bibliografia

1) Adamiak J., Borkowski J. Polskie postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne Warszawa 1996,

2) Bolkowiak L. Okres przejściowy od systemu podatkowego właściwego gospodarce centralnie planowanej do systemu właściwego gospodarce rynkowej Warszawa 1992,

3) Brzeziński B. Prawo podatkowe Warszawa 1996,

4) Cholewicki T. Podatki. Ogólny zarys tematyki podatkowej Warszawa 1993,

5) Pomykało W. Encyklopedia Biznesu Fundacja Innowacja,

6) Harasimowicz J. Finanse i prawo finansowe Warszawa 1988,

7) Owsiak S. Głuchowski J. Polskie prawo podatkowe PWN Warszawa 1993,

8) Rybarski R. Nauka skarbowości Warszawa 1932,

9) Majchrzycka-Guzowska A. Finanse i prawo finansowe PWN 1997,

10) Litwińczuk H. Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych Warszawa 1993,

11) Kosakowski E. Podatek dochodowy od osób fizycznych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa 2000,

Akty prawne

1) Ustawa z dnia 9 .09 2000 r. O podatku od czynności cywilnoprawnych

2) Ustawa z dnia 14. 12. 1990 r. O dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania

3) Ustawa z dnia 29. 08.1997 r. Ordynacja Podatkowa

4) Dziennik Ustaw Nr 144 poz. 930 ze zm.

5) Dziennik Ustaw Nr 139 poz. 934 ze zm.

Prasa

1) Gazeta Podatkowa INFOR

2) Poradniki Gazety Prawnej

3) Organizacja i Kierowanie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa