Elementy konstrukcji podatku

5/5 - (1 vote)

Każdy podatek składa się z określonych elementów, które zostały nazwane elementami konstrukcji podatku. Możemy wyróżnić:[1]

1). Podmiot i przedmiot podatku,

2). Podstawa opodatkowania,

3). Stawka podatkowa,

4). Terminy i warunki płatności podatku.[2]

Jako inne elementy możemy wyróżnić ulgi i zwolnienia, a także zwyżki podatkowe. Przedstawione jest to na poniższym schemacie.

Schemat nr 2. Elementy konstrukcji podatku

PODMIOT PODATKU

PRZEDMIOT PODATKU

PODSTAWA OPODATKOWANIA

STAWKA PODATKU

TERMINY PŁATNOŚCI

ULGI, ZWOLNIENIA, ZWYŻKI

WARUNKI PŁATNOŚCI

Źródło: opracowanie własne


[1] szerzej S. Owsiak, s. 160-162 ;

[2] por. art. 4 paragraf2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ;

Dodaj komentarz