System komunikacji marketingowej

Rate this post

System komunikacji marketingowej składa się z następujących elementów:

● nadawcy przekazu, którym jest przedsiębiorstwo,

● odbiorcy przekazu, czyli docelowej grupy klientów,

● samego przekazu, na który składa się określona treść przenosząca pewne zakodowane przez firmę znaczenia oraz jego forma,

● funkcji kodowania przekazu i jego dekodowania,

● odpowiedzi odbiorcy przekazu w formie określonego zachowania,

● sprzężenie zwrotne, czyli dostrzeżenia przez nadawcę przekazu reakcji odbiorcy.

Dodaj komentarz