Promocja

Rate this post

Promocja to działania na klientów polegające na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic i zachęty skłaniających do kupowania oferowanych produktów jak również wytwarzających przychylną opinię o ich producentach. Promocja oznacza wejście w kontakt z potencjalnym odbiorcą – klientem i konsumentem danego produktu. Dla nawiązania tego kontaktu przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, których celem jest najpierw rozpoznanie potrzeb, następnie trafianie w potrzeby potencjalnych odbiorców, wreszcie nakłanianie ich do zakupu danego produktu. Wypełnienie tych zadań przez przedsiębiorstwo jest niemożliwe bez zorganizowania odpowiedniego systemu informacyjnego nazywanego systemem promocji. Stanowi on zespół sprzężonych ze sobą środków, za pomocą których, firma komunikuje się z otoczeniem i ma zapewnić przepływ informacji na trasie firma – pośrednicy – konsumenci, oraz konsumenci – pośrednicy – firma. [Teodor Kramer „Podstawy Marketingu”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995r., s. 149]

Dodaj komentarz