E-mailing jako narzędzie działań e-PR w procesie komunikacji wewnętrznej

5/5 - (2 votes)

kontynuacja pracy mgr z poprzedniego miesiąca

E-mail jest jednym z najważniejszych wewnętrznych narzędzi e-PR. Zapewnia członkom organizacji szybką i wysoce efektywną platformę komunikacji wewnętrznej. Dzięki

Poczta elektroniczna ułatwiła dystrybucję informacji, wymianę poglądów czy merytoryczną współpracę między np. działami firmy, członkami grup roboczych pracujących w różnych działach czy przełożonymi i podwładnymi, a tym samym umożliwiła np. włączenie w proces komunikacji wewnętrznej znacznie większej liczby podmiotów. Ze względu na to, że menedżerowie zazwyczaj niechętnie nawiązują bezpośredni kontakt ze swoimi pracownikami, poczta elektroniczna może być postrzegana jako skuteczny, szybki i bardziej szczery sposób przekazywania informacji zwrotnych w porównaniu z innymi formami komunikacji wewnętrznej.

W książce „e-PR: The Essential Guide to Online Business Communication” Matt Heigh podaje pięć kluczowych powodów skuteczności poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji wewnętrznej:

– Koszt. Jeżeli organizacja ponosi koszty stałego korzystania z Internetu (stałe połączenia synchroniczne lub asynchroniczne), wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W dużych organizacjach, zwłaszcza tych, których oddziały są rozproszone w kilku miastach lub krajach, efektywność finansowa tej formy komunikacji jest nieporównywalnie większa niż na przykład telefonów czy faksów. W przypadku mniejszych organizacji również trudno zaprzeczyć, że istnieją znaczne oszczędności.

– Wygoda i oszczędność czasu. Każdy członek organizacji może być jednocześnie informowany za pomocą poczty elektronicznej. W takich przypadkach stosuje się metodę jeden do wielu, więc zamiast organizować czasochłonne spotkania, konferencje lub powtarzać informacje wielu członkom organizacji poprzez wykonywanie wielu telefonów, można rozwiązać problem w kilka sekund, wysyłając jedną wiadomość do wielu odbiorców.

– Odpowiedź. Poczta elektroniczna daje bardziej introwertycznym członkom organizacji możliwość odpowiedzi lub ustosunkowania się do sprawy bez konieczności prowadzenia rozmowy twarzą w twarz lub telefonicznej. W związku z tym można założyć, że w wyniku korzystania z poczty elektronicznej wzrasta poziom szczerości w relacjach między członkami organizacji.

– Dostęp. Omawiając „dostęp” do poczty elektronicznej, podstawową kwestią jest oczywiście to, że nie ma ograniczeń czasowych dotyczących otrzymywania wiadomości. Jeśli pracownika nie ma w danej chwili w biurze, to kiedy wróci i sprawdzi skrzynkę odbiorczą – jego e-mail nadal tam będzie. Drugą ważną kwestią jest oczywiście dostęp do poczty elektronicznej za pośrednictwem urządzeń przenośnych, takich jak laptopy, palmtopy czy telefony komórkowe. W organizacjach, w których mamy do czynienia z tak zwanymi „pracownikami terenowymi”, poczta elektroniczna może być niezbędnym narzędziem do całodobowej komunikacji.

– Wielozadaniowość (zdolność do adaptacji). Poczta elektroniczna może być używana do wysyłania wykresów, diagramów, grafik, projektów, przypomnień i całego szeregu innych materiałów, których dystrybucja w firmie do czasu „wynalezienia” poczty elektronicznej była znacznie trudniejsza i często wiązała się z dodatkowymi kosztami lub trwała znacznie dłużej.

Wysyłanie wiadomości e-mail w sytuacji kryzysowej

Kiedy w instytucji pojawia się sytuacja kryzysowa, poczta elektroniczna jest jednym z podstawowych, obok innych, narzędzi komunikacji. Najważniejszą cechą e-mailingu, która jednocześnie decyduje o jego skuteczności w działaniach antykryzysowych, jest jego „bezsenność”, czyli możliwość natychmiastowej komunikacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Inną ważną zaletą poczty elektronicznej jest jej uniwersalność lokalizacyjna – fakt, że np. dany członek organizacji może odbierać i wysyłać e-maile z dowolnego miejsca – jedynym warunkiem jest dostęp do komputera i np. linii telefonicznej. Niezależnie od tego, czy przedstawiciel instytucji jest w biurze, czy w domu, może natychmiast zareagować na sytuację. Nawet jeśli w danej chwili nie ma dostępu do poczty elektronicznej, wysłane do niego wiadomości zawsze „dochodzą” i dzięki temu może się z nimi zapoznać, gdy tylko sprawdzi skrzynkę pocztową. Oprócz wyżej wymienionych cech e-mailing jest jedną z najczęściej stosowanych form komunikowania się z zainteresowanymi przedstawicielami środowiska, np. komunikatów prasowych lub innych wiadomości, które są odpowiedzią organizacji na sytuację kryzysową. Niebagatelną cechą e-mailingu jest również to, że w przeciwieństwie np. do rozmowy telefonicznej, treść komunikacji między np. przedstawicielem organizacji a dziennikarzem jest „przechowywana” na twardych dyskach komunikujących się osób, co zapobiega późniejszemu manipulowaniu informacjami i wprowadzaniu opinii publicznej w błąd przez nieuczciwych dziennikarzy.

Wykorzystanie korporacyjnej strony internetowej w wewnętrznych działaniach e-PR

5/5 - (1 vote)

Poprzez korporacyjną stronę internetową instytucja może skutecznie informować swoich wewnętrznych odbiorców. Biuro prasowe sieci może i powinno zawierać informacje skierowane do członków instytucji. Mogą to być, podobnie jak w przypadku wpływania na środowisko zewnętrzne, wywiady, materiały filmowe i dźwiękowe, relacje z imprez i targów. Jeżeli informacje są przeznaczone tylko dla członków instytucji, można ograniczyć dostęp osób z zewnątrz do określonej części strony internetowej. Często zdarza się, że dostęp do informacji mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Można się spierać, czy jest to sytuacja pożądana z punktu widzenia budowania wizerunku zewnętrznego, ale wydaje mi się, że takie działania mogą być negatywnie odbierane przez otoczenie zewnętrzne firmy i wywoływać przekonanie, że firma próbuje ukryć jakieś informacje. Jestem przekonany, że zamiast selektywnego dostępu do informacji w biurze prasowym, instytucja powinna prowadzić selektywną dystrybucję elektronicznego biuletynu. Inną techniką wykorzystania strony internetowej w wewnętrznych działaniach ePR jest stworzenie wewnętrznego forum dla pracowników, na którym mogą się wypowiadać na interesujące ich tematy i uzyskać odpowiedzi na ważne pytania.

Korporacyjna strona internetowa odgrywa kluczową rolę w działaniach e-PR (Public Relations w Internecie). Jest to podstawowy środek komunikacji z różnymi grupami interesu, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. W kontekście wewnętrznym, strona internetowa firmy może służyć wielu celom i stanowić istotne narzędzie w realizacji strategii komunikacyjnej.

Przede wszystkim, strona korporacyjna może służyć jako platforma komunikacyjna dla pracowników. Może to obejmować sekcje informacyjne, takie jak ogłoszenia korporacyjne, informacje o przyszłych wydarzeniach, czy aktualizacje związane z polityką firmy. Pozwala to na utrzymanie pracowników na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie, co z kolei pomaga budować poczucie przynależności i zrozumienia korporacyjnej kultury.

Strona korporacyjna może służyć również jako narzędzie do zbierania feedbacku od pracowników. Może to obejmować ankiety, kwestionariusze czy sekcje do składania propozycji i pomysłów. Pozwala to na gromadzenie cennych informacji z pierwszej ręki, które mogą pomóc w ulepszaniu działań firmy.

Kolejnym ważnym aspektem jest szkolenie i rozwój pracowników. Strona korporacyjna może zawierać materiały szkoleniowe, kursy online, webinary czy nawet platformy e-learningowe. Ułatwia to dostęp do szkoleń dla pracowników, niezależnie od ich lokalizacji, i pomaga w utrzymaniu ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Strona internetowa firmy może służyć również do komunikacji wewnętrznej, zapewniając miejsce do dzielenia się sukcesami, osiągnięciami czy historiami pracowników. Może to obejmować sekcje z wywiadami, artykułami czy reportażami, które pozwalają na lepsze poznanie członków zespołu i promują kulturę korporacyjną.

Wreszcie, strona korporacyjna może służyć jako narzędzie do zarządzania kryzysowego. W sytuacjach kryzysowych, strona internetowa firmy może służyć jako główne źródło informacji dla pracowników, dostarczając im aktualizacje na temat sytuacji i informując o podejmowanych działaniach.

Te przykłady pokazują, jak ważne jest wykorzystanie strony internetowej firmy w działaniach e-PR. Dzięki temu, strona internetowa staje się nie tylko miejscem prezentacji firmy na zewnątrz, ale również kluczowym narzędziem do komunikacji wewnętrznej, budowania kultury korporacyjnej i zarządzania wiedzą w firmie.

Usługi sieciowe w sytuacji kryzysowej

Wprowadzenie funkcji informacyjnej na stronie internetowej jest jednym z najpotężniejszych narzędzi obrony instytucji w sytuacji kryzysowej. Główna zaleta wykorzystania funkcji informacyjnej w sytuacji kryzysowej wynika ze specyfiki Internetu jako medium i polega na szybkości reakcji.

W ten sposób dział PR odpowiedzialny za wizerunek firmy w sytuacji kryzysowej może niemal natychmiast opublikować w sieciowym newsroomie informację prasową dotyczącą tej sytuacji. Jednocześnie może zamieścić odpowiedzi na pytania związane z kryzysem w sekcji FAQ. Forma reakcji na kryzys jest ponadto ograniczona jedynie możliwościami technicznymi sieci. Reakcją może być publikacja informacji prasowej, sprostowania, transmisja konferencji prasowej, a nawet wywiad dotyczący sytuacji na stronie internetowej. Właściwe moderowanie i monitorowanie firmowego forum internetowego może być bardzo pomocne w zmaganiach instytucji z daną sytuacją kryzysową. Forum takie umożliwia natychmiastowe poznanie reakcji otoczenia na daną sytuację i zareagowanie na nią w odpowiedni sposób. Również wzbogacenie strony internetowej o odpowiednio sformułowany kwestionariusz lub ankietę może ułatwić instytucji wybór odpowiedniego sposobu działania w sytuacji kryzysowej.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w marketingu

5/5 - (3 votes)

konspekt pracy mgr

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO TEMATYKI

1.1. Kontekst i cel pracy

1.2. Metoda badawcza i źródła materiałów

ROZDZIAŁ II. MARKETING INTERNETOWY

2.1. Definicja marketingu internetowego

2.2. Elementy marketingu internetowego

2.3. Zalety marketingu internetowego

2.4. Wyzwania marketingu internetowego

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W MARKETINGU INTERNETOWYM

3.1. Sztuczna inteligencja – pojęcie, rodzaje i zastosowanie

3.1.1. Definicja i rodzaje sztucznej inteligencji

3.1.2. Zastosowanie sztucznej inteligencji w marketingu internetowym

3.2. Algorytmy uczenia maszynowego w marketingu internetowym

3.2.1. Definicja algorytmów uczenia maszynowego

3.2.2. Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego w marketingu internetowym

3.3. Analiza sentymentu w marketingu internetowym

3.3.1. Definicja analizy sentymentu

Analiza sentymentu (ang. sentiment analysis), znana również jako opiniodawstwo lub ekstrakcja opinii, to proces wykrywania, rozumienia i ekstrakcji subiektywnych informacji z tekstu, takich jak opinie, nastroje, emocje i oceny. Analiza sentymentu wykorzystuje technologie przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego do automatycznego klasyfikowania tekstu jako pozytywnego, negatywnego lub neutralnego. Jest ona wykorzystywana w wielu dziedzinach, w tym w marketingu internetowym, badaniach rynkowych, monitorowaniu opinii klientów, rozwoju produktów, analizie mediów społecznościowych i innych.

3.3.2. Zastosowanie analizy sentymentu w marketingu internetowym

Analiza sentymentu jest wykorzystywana w marketingu internetowym w celu monitorowania opinii klientów na temat produktów lub usług oferowanych przez daną firmę. Dzięki analizie sentymentu można ocenić pozytywny, neutralny lub negatywny charakter opinii, a także zidentyfikować najczęstsze pozytywne i negatywne punkty widzenia klientów.

Zastosowanie analizy sentymentu w marketingu internetowym umożliwia dostosowanie strategii marketingowej do rzeczywistych potrzeb klientów, poprawę jakości oferowanych produktów lub usług oraz zwiększenie ich sprzedaży. Analiza sentymentu pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie oferty do ich oczekiwań.

Ponadto, analiza sentymentu może pomóc w identyfikacji kryzysów wizerunkowych i szybszej reakcji na nie, co z kolei pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy. Analiza sentymentu może być również wykorzystywana do monitorowania działań konkurencji i reagowania na nie.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza sentymentu jest coraz częściej stosowana w marketingu internetowym, ponieważ pozwala na zwiększenie skuteczności działań marketingowych oraz poprawę wizerunku firmy poprzez bardziej efektywną komunikację z klientami.

3.4. Personalizacja w marketingu internetowym

3.4.1. Pojęcie personalizacji w marketingu internetowym

3.4.2. Zastosowanie personalizacji w marketingu internetowym

ROZDZIAŁ IV. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W MARKETINGU INTERNETOWYM NA PRZYKŁADZIE FIRMY X

4.1. Charakterystyka firmy X

4.2. Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego w marketingu internetowym przez firmę X

4.2.1. Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego do przewidywania zachowań klientów

Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego w marketingu internetowym w celu przewidywania zachowań klientów umożliwia analizę dużej ilości danych, co pozwala na wyciąganie trafnych wniosków dotyczących zachowań klientów. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie potrzeb i preferencji klientów oraz dostosowanie działań marketingowych do tych potrzeb. Algorytmy uczenia maszynowego pozwalają na automatyczne generowanie rekomendacji produktów i usług, a także na wskazywanie klientom odpowiednich ofert promocyjnych.

Jednym z przykładów zastosowania algorytmów uczenia maszynowego w marketingu internetowym jest wykorzystanie modelu rekomendacyjnego do proponowania klientom produktów na podstawie ich wcześniejszych zakupów i wyszukiwań. Dzięki temu modelowi, który wykorzystuje dane z wcześniejszych transakcji klientów, można zaproponować im produkty, które najprawdopodobniej ich zainteresują.

Innym przykładem zastosowania algorytmów uczenia maszynowego w marketingu internetowym jest wykorzystanie modelu predykcyjnego do przewidywania, które osoby są najbardziej skłonne do skorzystania z danej oferty. Dzięki temu można skierować ofertę do konkretnych grup klientów, co pozwoli na skuteczniejszą i bardziej efektywną kampanię marketingową.

Algorytmy uczenia maszynowego pozwalają na wykorzystanie szerokiej gamy danych, w tym danych z profilów społecznościowych, historii przeglądania stron internetowych i preferencji zakupowych, co pozwala na dokładne określenie potrzeb klientów i dostosowanie do nich działań marketingowych. Dzięki zastosowaniu tych algorytmów, firmy mogą osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe, a klienci otrzymują bardziej spersonalizowane oferty, co przyczynia się do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności wobec marki.

4.2.2. Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do personalizacji reklam

4.3. Analiza sentymentu w marketingu internetowym firmy X

4.3.1. Zastosowanie analizy sentymentu do monitorowania opinii klientów

4.3.2. Wykorzystanie analizy sentymentu do poprawy wizerunku firmy

4.4. Personalizacja w marketingu internetowym firmy X

4.4.1. Zastosowanie personalizacji do dostarczania spersonalizowanych treści

Personalizacja treści to proces, w którym treści reklamowe i promocyjne są dostosowywane do indywidualnych preferencji i zachowań użytkowników internetu. W tym celu wykorzystuje się sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego, które analizują zachowania użytkowników na stronie internetowej, w sieci społecznościowej czy w aplikacji mobilnej. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie spersonalizowanych treści, które są bardziej atrakcyjne i skuteczne w przyciąganiu uwagi i zwiększaniu zaangażowania klientów.

Przykładem zastosowania personalizacji treści jest wykorzystanie rekomendacji produktów w oparciu o historię zakupów i przeglądanych produktów. Algorytmy uczenia maszynowego analizują dane i na ich podstawie proponują użytkownikom produkty, które mogą ich zainteresować. W ten sposób użytkownik otrzymuje spersonalizowane treści, które są bardziej atrakcyjne i skuteczne w przyciąganiu uwagi.

4.4.2. Wykorzystanie personalizacji do poprawy doświadczenia klienta

Personalizacja w marketingu internetowym pozwala również na poprawę doświadczenia klienta. Dzięki analizie zachowań użytkowników, algorytmy uczenia maszynowego są w stanie dostarczyć spersonalizowane treści, które lepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom i preferencjom klientów. Tym samym możliwe jest zwiększenie poziomu zaangażowania klientów i poprawa ich zadowolenia z interakcji z marką.

Przykładem zastosowania personalizacji w poprawie doświadczenia klienta jest wykorzystanie chatbotów w obsłudze klienta. Algorytmy uczenia maszynowego analizują historię interakcji klienta z chatbotem i na ich podstawie dostarczają spersonalizowane treści, które lepiej odpowiadają indywidualnym potrzebom i preferencjom klienta. Tym samym klient otrzymuje lepsze doświadczenia z obsługą klienta, co wpływa na poprawę jego zadowolenia z interakcji z marką.

ROZDZIAŁ V. ZALETY I WADY WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W MARKETINGU INTERNETOWYM

5.1. Zalety wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym

5.2. Wady wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym

ROZDZIAŁ VI. PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

Strategie na rynku międzynarodowym

5/5 - (5 votes)

praca magisterska z marketingu

W marketingu międzynarodowym firma podejmuje szersze działania niż tylko eksport. Firma poszerza swoje zainteresowania, angażując się w poznawanie środowiska marketingowego nowego kraju lub rynku. Przedsiębiorstwo nie może przenieść swojej krajowej strategii działania, ale musi ją dostosować do warunków zewnętrznych nowego rynku. Angażując się w marketing międzynarodowy, firma powinna przygotować strategię wejścia na rynek, która obejmuje koncepcję sprzedaży, promocji i dystrybucji dostosowaną do popytu na danym rynku.

Najważniejszą i podstawową kwestią dla firmy jest konieczność rozpoznania różnic w środowisku, w którym będzie działać na rynku zagranicznym.[1] Nie można osiągnąć długotrwałego sukcesu bez dokładnego rozpoznania różnic kulturowych, ekonomicznych i politycznych. To wszystko jest bardzo ważne, jeśli nie chce się ponieść porażki. Są to działania złożone, wymagające czasu, kwalifikacji i inwestycji finansowych.

Z powyższego wynika, że strategia marketingowa to sposób działania polegający na stosowaniu zintegrowanego zestawu instrumentów i działań w procesie aktywnego obsługiwania rynku. W analizie tej strategii wykorzystuje się więc wiedzę o zaspokajaniu i kształtowaniu potrzeb rynku.

Kształtowanie strategii marketingowej polega na podjęciu decyzji, co i jak należy zrobić, zanim firma zacznie działać na rynku. Za pomocą tej strategii firma chce stworzyć w przyszłości pożądaną sytuację, dlatego musi nie tylko zdecydować się na przeprowadzenie pewnych działań, ale także odpowiednio je przygotować.

Strategie na rynku międzynarodowym mogą różnić się w zależności od branży i celów przedsiębiorstwa, ale niektóre z najczęściej stosowanych to:

 • ekspansja bezpośrednia, polegająca na bezpośrednim wejściu na rynek zagraniczny poprzez otwarcie oddziałów, zakładanie spółek zależnych lub przejęcia już istniejących przedsiębiorstw;
 • eksport, czyli sprzedaż produktów lub usług za granicę za pośrednictwem agentów lub dystrybutorów;
 • licencjonowanie, polegające na udzieleniu licencji na produkcję lub sprzedaż produktów lub usług za granicą;
 • franczyzowanie, polegające na udzieleniu franczyzy na prowadzenie biznesu według określonych standardów i procedur.

Ważne jest, aby przed wyborem strategii dokładnie przeanalizować rynek i konkurencję, jak również potencjalne ryzyka i koszty związane z wejściem na rynek zagraniczny.

Inne ważne elementy przy planowaniu strategii na rynku międzynarodowym to:

 • określenie celów i oczekiwań co do udziału w rynku zagranicznym, w tym prognozy sprzedaży i rentowności;
 • analiza rynku docelowego pod kątem preferencji konsumentów, regulacji prawnych, konkurencji i potencjalnych partnerów biznesowych;
 • wybór odpowiedniej metody dystrybucji, takiej jak bezpośrednie sprzedaże, e-commerce, dystrybutorzy czy franszyza;
 • określenie budżetu i źródeł finansowania ekspansji zagranicznej;
 • opracowanie planu marketingowego i komunikacji, uwzględniającego specyfikę rynku docelowego;
 • przygotowanie planu działań na wypadek niepowodzeń oraz kryzysów.

Ważne jest też, aby po wejściu na rynek zagraniczny, monitorować jego rozwój i reagować na zmiany i nowe wyzwania. Regularnie też należy oceniać skuteczność strategii i ewentualnie dokonywać korekt.


[1]  H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce, Podstawy marketingu, AE Poznań, 1996, s. 284

Promocja jako instrument kształtowania wizerunku Ciech S.A. w świecie

5/5 - (7 votes)

Poza wymienionymi wcześniej składnikami marketingu, ważnym jego elementem są instrumenty i działania związane z aktywizacją sprzedaży usług i produktów. Przedsiębiorstwa tworząc swoje strategie marketingowe muszą pamiętać o uwzględnieniu właśnie tych instrumentów i działań. W przeciwnym przypadku może dojść do stworzenia strategii niepełnej, a w konsekwencji mało skutecznej. Dostosowanie do potrzeb konsumentów właściwości produktu, czy usługi oraz doprowadzenie go do punktu sprzedaży i zaoferowanie w odpowiednim miejscu, czasie, formie, nie wypełniają jeszcze warunków jego sprawnej sprzedaży. Sprawna sprzedaż wymaga uruchomienia instrumentów aktywizacji sprzedaży oraz ich zintegrowania z innymi instrumentami marketingu. Z punktu widzenia działań przedsiębiorstwa na rynku instrumenty aktywizacji sprzedaży pełnią dwie funkcje:

 • funkcję informacyjną w systemie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
 • funkcje wspierania procesów sprzedaży.

Aktywizacja (promocja) sprzedaży tak więc powinna obejmować działania i środki będące elementem systemu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem oraz wspierające sprzedaż produktu. Promocja obejmuje te działania i środki, które podwyższają stopień skłonności odbiorców (konsumentów) do zakupu produktów. Środki promocyjne mogą oddziaływać na produkt znajdujący się na różnych szczeblach działalności gospodarczej. Dodają one produktowi pewnej szczególnej wartości. Promocja jest więc czynnikiem podwyższającym stopień atrakcyjności produktu dla odbiorcy.

Promocja nie może być stosowana stale i ciągle, gdyż przestaje być zjawiskiem normalnym. Można ją więc stosować tylko w stosunkowo krótkim okresie. Środki promocji należy rozpatrywać jako dobro rzadkie, które szybko krąży i szybko znika, w przeciwnym przypadku traci one walor wspierający strategię sprzedaży. Ze względu na okresowy charakter działań promo-cyjnych zadaniem promocji jest wywołanie stosunkowo szybkich efektów w dziedzinie sprzedaży. Z tego powodu promocji sprzedaży nie rozpatruje się najczęściej jako działania jednorazowego, lecz jako zespół powtarzanych kampanii promocyjnych, których treść zmienia się w zależności od celów i warunków działania.

W przypadku Ciech promocja sprzedaży jest bardzo „skąpo prowa-dzona”. Znajduje ona przede wszystkim zastosowanie przy pozyskiwaniu dla istniejącego produktu nowych odbiorców bądź przy skłanianiu konsumenta do powtórzenia zakupu, zwiększenia częstotliwości lub wielkości jednorazowej dostawy.

Podstawowe znaczenie wśród ogółu wyjątkowo skromnych środków i działań promocyjnych stosowanych przez Ciech, mają działania polegające na „grze cenowej” produktu. Do tych środków należą przede wszystkim okresowe obniżki cen. Nareszcie stosowane zaczynają być obniżki cen wiążące się z wielkością nabywanych partii produktów. Oprócz promocji związanej z ceną występują, choć śladowo, jeszcze inne rodzaje promocji, a mianowicie reklama, public relations, sponsoring i sprzedaż osobista.

W potocznym powiedzeniu, że reklama jest dźwignią handlu jest troszeczkę prawdy. Celem reklamy jest informowanie potencjalnych nabywców o istnieniu i charakterystyce produktu lub usługi, przekonywanie o wyższości tychże w stosunku do podobnych znajdujących się na rynku oraz wywoływanie pragnienia dokonania zakupu. Reklama stanowi zatem istotny element systemu promocyjnego. Potrzeba jej stosowania zależy w znacznym stopniu od rodzaju wytwarzanego i oferowanego produktu oraz od zakresu swobód lub ograniczeń z jakich będzie korzystał reklamowany produkt na zagranicznym rynku zbytu.

Rola reklamy w działaniach promocyjnych Ciech jest skąpa i ogranicza się do reklamy uzupełniającej, coraz mniejszego udziału w targach i wystawach oraz wydawania przez spółkę miesięczników. Formą reklamy jest także wysyłanie do klientów różnego rodzaju specyfikacji technicznych danego produktu oraz różnego rodzaju katalogów branżowych. Jest to jednak reklama wybranych tylko produktów, a nie wszystkich i firmy Ciech jako przedsiębiorstwa mającego skutecznie  działać na nowych rynkach UE.

Elementem reklamy w działalności Ciech jest public relations i publicity. Poprzez środki te Ciech tworzy, utrzymuje i odzyskuje dobre imię firmy, które miał przed laty. Dzięki public relations Ciech powinien przekazywać otoczeniu swoją misję. Temu celowi służyć ma rozpoczęta w 1991 roku edycja czasopisma „Ciech International” w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Dla wspólników i zagranicznych partnerów jest ono cennym źródłem informacji o najważniejszych wydarzeniach na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym.

Oprócz promocji związanej z elementami wyżej wymienionymi Ciech jest również sponsorem. W Polsce coraz częściej przypadki finansowania organizacji i związków oraz imprez sportowych wzorowane są na dobrych przykładach wywodzących się z krajów zachodnich. Minęły już czasy utrzymywania klubów sportowych przez państwowych mecenatów, takich jak: zakłady przemysłowe, wojsko, kolei, policję czy związki zawodowe. Pojawiło się pole do popisu dla przedsiębiorstw chcących się promować poprzez sponsoring. Do tej „rodziny” zaczyna należeć również Ciech jako sponsor drużyny tenisistek stołowych tarnobrzeskiego klubu „CIECH – SIARKA”. Od 1990 roku zawodniczki tego klubu są najlepsze w Polsce. Trofea zbierane w Polsce spowodowały, że zawodniczki zaczęły występować w Pucharze Europy klubów mistrzów krajowych. Ciech wspiera również służbę zdrowia, a konkretnie Szpital – Centrum Matki Polki w Łodzi. Dzięki dodatkowym środkom, pozyskanym z Ciech, można zwiększać liczbę operacji i ratować życie dodatkowej grupie chorych dzieci.

Kolejnym i ostatnim elementem promocji jest sprzedaż osobista. Stanowi ona najbardziej rozwinięty element promocji w przedsiębiorstwie Ciech. Polega ona na wspieraniu sprzedaży, związanym z bezpośrednimi kontaktami handlowców z nabywcami – klientami. W odróżnieniu od promocji sprzedaży lub reklamy jest ona formą osobistego komunikowania się przedsiębiorstwa przez handlowców z rynkiem. Podstawowym podmiotem komunikowania się i sprzedaży jest właśnie handlowiec. Czynnikiem decydującym o zakupie produktu przez odbiorcę – konsumenta jest w wielu przypadkach postawa handlowców oraz argumenty wykorzystywane przez nich w procesie negocjacji. Wpływają one na wybór konkretnego produktu i podjecie przez konsumentów ostatecznej decyzji o zakupie. Tak duże znaczenie kontaktów handlowców z nabywcami wynika przede wszystkim z tego, że konsument nie ma często sprecyzowanych wymogów co do wymogów technicznych towaru. Nawet przy sprecyzowanym poglądzie na zakup, nabywca oczekuje często jego potwierdzenia lub zweryfikowania. Postawa i argumentacja handlowców w czasie negocjacji sprzyja nie tylko możliwościom potwierdzenia, ale również zmianie poglądu odbiorcy. Oddziaływanie handlowców jest skuteczniejsze jeżeli w sprzedaży osobistej biorą udział agenci handlowi, o których mowa była wcześniej, nawiązujący kontakty z handlowcami i bezpośrednie kontakty z odbiorcami. Zadania agentów handlowych i handlowców polegają przede wszystkim na uświadamianiu nowych potrzeb i oferowaniu możliwości ich spełnienia w czasie wizyt i kontaktów osobistych z nabywcami jak również za pomocą przekazywanych nabywcom materiałów informacyjnych. Zadaniem agentów powinno być również kształtowanie dobrych i przyjacielskich stosunków na linii handlowiec – agent – nabywca, rozładowywanie konfliktów oraz stwarzanie przychylnej atmosfery wokół Ciech i jego produktów.