Nasycenie strony słowami kluczowymi

Rate this post

Pozornie wydaje się, że im więcej razy stosujemy jakieś słowo kluczowe na stronie tym uzyskamy lepszy efekt. W tym stwierdzeniu jest trochę racji, ale wszystko musi mieć umiar. Musimy zachować odpowiednie proporcje tak, aby nasza strona wyglądała naturalnie. Możemy przyjąć, że bezpieczną granicą wobec występowania powtórzeń tych samych słów kluczowych na stronie to:

  • Fraza jednowyrazowa – maksymalnie 7% (zalecane 4 – 6%)
  • Fraza dwuwyrazowa – maksymalnie 5 %
  • Fraza trzywyrazowa – max 3%

Warto zaznaczyć, że powyższe wartości dotyczą procentowego udziału słów kluczowych w całym tekście. Należy również pamiętać o ilości powtórzeń, która niezależnie od wskaźnika procentowego powinna nie być większa niż 20.

Podsumowując optymalizację treści strony pod względem nasycenia słowami kluczowymi należy pamiętać o kilku zasadach:

  • Content powinien być jak najbardziej naturalny.
  • Trzeba pamiętać o maksymalnym procentowym nasyceniu słów kluczowych.
  • Należy używać kropek do rozdzielania zdania.
  • Im wyżej znajduje się słowo kluczowe tym dla wyszukiwarki jest ono ważniejsze.
  • W jednym zdaniu powinny znajdować się maksymalnie 2 wystąpienia tego samego słowa kluczowego.
  • Nie można powtarzać tego samego zdania ze słowem kluczowym kilkakrotnie.