Teren badań

5/5 - (1 vote)

z metodologii pracy licencjackiej

Wybór terenu badań jest to problem, który polega na wyborze odpowiedniego miejsca do badań. Wybór ten może dotyczyć określonej placówki albo instytucji, na której terenie planujemy przeprowadzić badania. Jednocześnie wybór ten jest równoznaczny z wyborem pewnego kompleksu zagadnień oraz układów społecznych, które stanowią przedmiot naszych zainteresowań.

Terenem badań niniejszego opracowania jest Przedsiębiorstwo BIUROTECHNIKA S.A.

Zdjęcie 1. Siedziba Przedsiębiorstwa BIUROTECHNIKA S.A.

Źródło: biurotechnika.com.pl/o_firmie.htm

Przedsiębiorstwo BIUROTECHNIKA S.A. oferuje bogaty wybór produktów służących do kompleksowego zaopatrzenia biur, urzędów, banków, sklepów, szpitali, szkół itp. W swojej propozycji handlowej firma posiada sprzęt biurowy i sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, artykuły papiernicze i materiały eksploatacyjne. O jakości oferowanych produktów świadczą ich marki takie jak: HP, Epson, Esselte, Donau, Pentel i inne. Klienci, którzy dokonają zakupów w firmie BIUROTECHNIKA S.A. mogą skorzystać również z usług biuroserwisu, który gwarantuje błyskawiczną dostawę zakupionego towaru.

BIUROTECHNIKA S.A. oprócz standardowej oferty, polegającej na zaopatrzeniu biur, urzędów, banków, sklepów, szpitali, szkół we wszelkiego rodzaju sprzęt biurowy i komputerowy, artykuły biurowe, papiernicze i materiały eksploatacyjne, swoim klientom oferuje również wiele innych usług m.in:

  1. Wynajem pomieszczeń,
  2. Wypożyczanie projektorów,
  3. Leasing,
  4. Ksero,
  5. Oprawa dokumentów (bindowanie, laminowanie, termobindowanie, oprawa kanałowa).

BIUROTECHNIKA S.A. posiada sieć handlowo-usługową w postaci 12 placówek (salonów handlowych) na terenie Polski, z czego 3 znajdują się w Warszawie.

Zarząd firmy, jego główne biura, salon handlowo-wystawowy, centralny magazyn towarowy i serwisowy oraz baza transportowa znajdują się w Warszawie.

Klientom, w nieruchomości w Warszawie, BIUROTECHNIKA S.A. wynajmuje profesjonalne zorganizowane powierzchnie pod archiwa zakładowe. Powierzchnie te wyposażone są w regały przesuwane mechanicznie, każdy o pojemności min. 100 mb półek i obciążeniu 4.000 kg.

Firma zatrudnia 60 wysoko wykwalifikowanych pracowników, a na jej czele stoi Zarząd. W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, iż w omawianej firmie z uwagi na wymogi rynku – dominuje marketing partnerski. Wdrażanie koncepcji marketingu partnerskiego, podobnie jak proces marketingowej reorientacji firmy, wymaga czasu i pieniędzy oraz determinacji kierownictwa i pracowników firmy. Wymaga też cierpliwości, gdyż efekty pojawiają się dopiero po dłuższym czasie. Sam proces wdrażania marketingu partnerskiego może przybrać sformalizowaną postać „planowania orientacji marketingowej”. Wyróżnia się niekiedy kilka następujących po sobie faz procesu reorientacji marketingowej firmy, a mianowicie: formułowanie misji przedsiębiorstwa, analizę marketingową, formułowanie strategii, edukację i szkolenia, wdrażanie, doskonalenie i wzmacnianie marketingowej reorientacji przedsiębiorstwa.

Trzeba zaznaczyć, iż podstawą transformacji przedsiębiorstwa jest kompleksowość podejścia, które przejawia się zarówno w formach i technikach wykorzystywanych w procesie przekształcania firmy, jak i w podejściu do zmian, obejmującym wszystkich pracowników firmy.

Niekiedy wydaje się, iż proces wdrażania marketingu partnerskiego jest łatwy w realizacji. Badania dowodzą jednak, iż strategicznym problemem nie jest zaplanowanie pożądanych zmian, ale samo ich wprowadzenie. Okazuje się, iż siła nawyku determinująca dotychczasowe zachowanie pracowników firmy stanowi poważną barierę w realizacji koncepcji marketingu partnerskiego. Trudno nawet posądzać pracowników o złą wolę czy celowe działania na niekorzyść firmy. Często mamy bowiem do czynienia z hamowaniem retroaktywnym, a więc takim, w którym dawniej przyswojone treści hamują uczenie się nowych. A zatem wdrażanie marketingu partnerskiego to proces rozwoju kultury marketingowej w przedsiębiorstwie. Praktyka pokazuje, iż wiele cierpliwości wymaga przekonanie kadry kierowniczej firmy, iż klienci stanowią podstawę bytu przedsiębiorstwa.

Często okazuje się, iż wdrażanie marketingu partnerskiego, podobnie jak realizacja procesu reorientacji marketingowej firmy, nie może przebiegać według powszechnie przyjętej logicznej sekwencji działań, tj. zainicjowania procesu transformacji od analizy wspólnych wartości oraz tworzenia misji i strategii firmy.

Jako że marketing partnerski zaczyna dominować, uzasadnione wydaje się poznanie profilu handlowców – jako znaczącej grupy zawodowej – bo to od tejże grupy w dużej mierze zależy zysk firmy i utrzymywanie się marki na rynku.

Dział marketingu i logistyki w BIUROTECHNICE S.A. podlega zastępcy dyrektora, który podlega dyrektorowi. Sam dział marketingu i logistyki składa się z kierowniczki oraz podlegających jej handlowcom (5) oraz osób zamawiających towar w poszczególnych firmach współpracujących (5).

Graficznie struktura organizacyjna BIUROTECHNIKI S.A. przedstawia się następująco:

Schemat 1. Struktura organizacyjna BIUROTECHNIKI S.A.

Źródło: Materiały wewnętrzne BIUROTECHNIKA S.A.

Dodaj komentarz