Podstawowe zasady marketingu

5/5 - (1 vote)

Istnieją trzy podstawowe zasady marketingu: orientacja na kupującego, integracja działań marketingowych, rentowność (długoterminowa).

Podstawowe zasady marketingu nakazują, aby ofercie handlowej towarzyszył zbiór spójnych działań mających wspierać sprzedaż, określany mianem działań promocyjnych. Działania promocyjne koncentrują się w głównej mierze na posunięciach mających skłaniać potencjalnych i aktualnych klientów do nabywania produktów lub usług, co pozwoli stopniowo zwiększać udział firmy w danym rynku. Jednakże sam proces nakłaniania klientów do zakupu opiera się w głównej mierze na dostarczaniu im określonych informacji.

Źródła tych informacji są bardzo różnorodne. Przez długi czas wśród specjalistów od marketingu panowało przekonanie, że głównym źródłem informacji o firmie jest sam produkt. Z czasem okazało się, że źródłem kształtującym postawy klienta jest również informacja, jakimi kanałami dystrybucyjnymi ten produkt dociera na rynek. Również badania percepcji cen przez klientów ujawniły fakt, że cena produktu jest tak samo istotnym czynnikiem kształtującym postawy klientów.

Wszystkie te wnioski doprowadziły specjalistów marketingowych do przekonania, że całe przedsiębiorstwo jest z samej swojej natury emitentem bardzo różnych sygnałów, które mają decydujący wpływ na postawy i zachowania klientów na rynku. Odkrycie tego faktu sprawiło, że obecnie zaczyna się coraz częściej stosować pojęcie „komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa”.

Dodaj komentarz