Komunikacja marketingowa

Rate this post

Podział źródeł informacji stanowi również podstawę do dzielenia dwóch poziomów komunikacji: marketingowej i korporacyjnej.

Komunikacja marketingowa opiera się na źródłach wewnętrznych, głównie na cechach produktu/usługi oraz innych elementach marketingu mix. Do specyficznych narzędzi służących komunikacji marketingowej należy reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, czy też uczestnictwo w targach i wystawach.

Natomiast komunikacja korporacyjna oparta jest na działaniach, które dotyczą bardziej samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnionych pracowników, wartości, na jakich opiera się kultura organizacyjna firmy czy wreszcie jej tożsamość. Charakterystycznymi narzędziami komunikacji korporacyjnej są: System Informacji Wizualnej i Dźwiękowej (SIWD) oraz działania wchodzące w public relations.

System komunikacji marketingowej

Rate this post

System komunikacji marketingowej składa się z następujących elementów:

● nadawcy przekazu, którym jest przedsiębiorstwo,

● odbiorcy przekazu, czyli docelowej grupy klientów,

● samego przekazu, na który składa się określona treść przenosząca pewne zakodowane przez firmę znaczenia oraz jego forma,

● funkcji kodowania przekazu i jego dekodowania,

● odpowiedzi odbiorcy przekazu w formie określonego zachowania,

● sprzężenie zwrotne, czyli dostrzeżenia przez nadawcę przekazu reakcji odbiorcy.