Podział produktów

5/5 - (2 votes)

Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji produktów. Najczęściej stosowany system ich podziału jest nastawiony na odbiorcę produktu. Zgodnie z tą klasyfikacją produkty dzielą się na konsumpcyjne i przemysłowe.

Produkty konsumpcyjne to „dobra i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź zużytkowania w gospodarstwie domowym.”17 Produkty przemysłowe natomiast są wykorzystywane w procesach produkcji innych dóbr i usług.

Produkty konsumpcyjne można podzielić z uwzględnieniem nawyków konsumpcyjnych, sposobu postrzegania i dokonywania wyboru towaru oraz częstotliwości zawierania transakcji.18

  • Produkty częstego zakupu (powszednie, codziennego użytku) – kupowane są bardzo często i bez większego zastanowienia, ponieważ ich cechy użytkowe i ceny znane są już wcześniej (np. pieczywo, nabiał, prasa).
  • Produkty wybieralne (okresowego zakupu) – są przy podejmowaniu decyzji o zakupie przedmiotem zastanowienia, przemyśleń i kalkulacji. Nabywca porównuje ich właściwości użytkowe, jakość, ceny, kształt i inne.
  • Produkty luksusowe (specjalne, epizodycznego zakupu)- odznaczają się pewnymi niepowtarzalnymi cechami, które dla nabywców są ważniejsze od ceny i wysiłku przeznaczonego na ich pozyskanie, a nawet czasu wejścia w ich posiadanie. Zakupy produktów specjalnych są planowane z czasowym wyprzedzeniem, właściwości uważane za niepowtarzalne, a marki uznane za przodujące i prestiżowe.
  • Produkty nie spostrzegane – są one nie znane konsumentowi lub znane, ale potrzeba ich kupna ujawnia się tylko w szczególnych okolicznościach (np. zakup sukni ślubnej, części potrzebnych do naprawy telewizora, a także produkty nowe – nowe generacje komputerów, odtwarzaczy płyt kompaktowych).

17 H. Mruk, I. P. Rutkowski, op. cit,. S. 21

18 „Podstawy marketingu” pod. Red. J. Alkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1996, s. 120-121