Więzienie, a dobra reputacja

5/5 - (1 vote)

Stawiam sobie pytanie – czy więzienie jako „firma” może mieć dobrą reputację?

Bezsprzecznie tak – więzienie może mieć dobrą reputację, jeśli prawidłowo realizuje obowiązki nałożone przez państwo, a funkcjonariusze prezentują się jako profesjonaliści, przygotowani do wykonywania swego zawodu i co najważniejsze nie wstydzący się zawodu funkcjonariusza służby więziennej (SW).

W tym miejscu warto jeszcze wskazać, że jednym z największych osiągnięć uprawiania PR w okręgu łódzkim w ostatnich latach, poza zbudowaniem więzi ze społeczeństwem, było jak sądzę przełamanie oporów psychologicznych, lęków i kompleksów drzemiących wśród funkcjonariuszy.

Obecnie nie ma lęku i oporów w kadrze kierowniczej naszych jednostek przed kontaktami z mediami, ujawnianiem swoich nazwisk i poglądów, a nawet publicznych występów przed kamerami. Nie ma także stresu przed „konfrontacją” z innymi instytucjami (o większym prestiżu zawodowym), z którymi musimy wejść w kontakt służbowy. Ta zmiana postaw jest znacząca i godna podkreśleni.

Więzienie nie jest typową firmą, która działa w celu zarabiania pieniędzy, ale jest instytucją państwową, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu poprzez odosobnienie skazanych osób. Chociaż więzienie może starać się poprawić swoją reputację poprzez działania związane z reedukacją skazanych, czy też poprawą warunków panujących w zakładzie karnym, to jednak trudno jest mówić o dobrej reputacji więzienia, ponieważ jego podstawowym celem jest izolowanie skazanych osób od społeczeństwa.