Wykorzystanie korporacyjnej strony internetowej w wewnętrznych działaniach e-PR

5/5 - (1 vote)

Poprzez korporacyjną stronę internetową instytucja może skutecznie informować swoich wewnętrznych odbiorców. Biuro prasowe sieci może i powinno zawierać informacje skierowane do członków instytucji. Mogą to być, podobnie jak w przypadku wpływania na środowisko zewnętrzne, wywiady, materiały filmowe i dźwiękowe, relacje z imprez i targów. Jeżeli informacje są przeznaczone tylko dla członków instytucji, można ograniczyć dostęp osób z zewnątrz do określonej części strony internetowej. Często zdarza się, że dostęp do informacji mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Można się spierać, czy jest to sytuacja pożądana z punktu widzenia budowania wizerunku zewnętrznego, ale wydaje mi się, że takie działania mogą być negatywnie odbierane przez otoczenie zewnętrzne firmy i wywoływać przekonanie, że firma próbuje ukryć jakieś informacje. Jestem przekonany, że zamiast selektywnego dostępu do informacji w biurze prasowym, instytucja powinna prowadzić selektywną dystrybucję elektronicznego biuletynu. Inną techniką wykorzystania strony internetowej w wewnętrznych działaniach ePR jest stworzenie wewnętrznego forum dla pracowników, na którym mogą się wypowiadać na interesujące ich tematy i uzyskać odpowiedzi na ważne pytania.

Korporacyjna strona internetowa odgrywa kluczową rolę w działaniach e-PR (Public Relations w Internecie). Jest to podstawowy środek komunikacji z różnymi grupami interesu, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. W kontekście wewnętrznym, strona internetowa firmy może służyć wielu celom i stanowić istotne narzędzie w realizacji strategii komunikacyjnej.

Przede wszystkim, strona korporacyjna może służyć jako platforma komunikacyjna dla pracowników. Może to obejmować sekcje informacyjne, takie jak ogłoszenia korporacyjne, informacje o przyszłych wydarzeniach, czy aktualizacje związane z polityką firmy. Pozwala to na utrzymanie pracowników na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie, co z kolei pomaga budować poczucie przynależności i zrozumienia korporacyjnej kultury.

Strona korporacyjna może służyć również jako narzędzie do zbierania feedbacku od pracowników. Może to obejmować ankiety, kwestionariusze czy sekcje do składania propozycji i pomysłów. Pozwala to na gromadzenie cennych informacji z pierwszej ręki, które mogą pomóc w ulepszaniu działań firmy.

Kolejnym ważnym aspektem jest szkolenie i rozwój pracowników. Strona korporacyjna może zawierać materiały szkoleniowe, kursy online, webinary czy nawet platformy e-learningowe. Ułatwia to dostęp do szkoleń dla pracowników, niezależnie od ich lokalizacji, i pomaga w utrzymaniu ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Strona internetowa firmy może służyć również do komunikacji wewnętrznej, zapewniając miejsce do dzielenia się sukcesami, osiągnięciami czy historiami pracowników. Może to obejmować sekcje z wywiadami, artykułami czy reportażami, które pozwalają na lepsze poznanie członków zespołu i promują kulturę korporacyjną.

Wreszcie, strona korporacyjna może służyć jako narzędzie do zarządzania kryzysowego. W sytuacjach kryzysowych, strona internetowa firmy może służyć jako główne źródło informacji dla pracowników, dostarczając im aktualizacje na temat sytuacji i informując o podejmowanych działaniach.

Te przykłady pokazują, jak ważne jest wykorzystanie strony internetowej firmy w działaniach e-PR. Dzięki temu, strona internetowa staje się nie tylko miejscem prezentacji firmy na zewnątrz, ale również kluczowym narzędziem do komunikacji wewnętrznej, budowania kultury korporacyjnej i zarządzania wiedzą w firmie.

Usługi sieciowe w sytuacji kryzysowej

Wprowadzenie funkcji informacyjnej na stronie internetowej jest jednym z najpotężniejszych narzędzi obrony instytucji w sytuacji kryzysowej. Główna zaleta wykorzystania funkcji informacyjnej w sytuacji kryzysowej wynika ze specyfiki Internetu jako medium i polega na szybkości reakcji.

W ten sposób dział PR odpowiedzialny za wizerunek firmy w sytuacji kryzysowej może niemal natychmiast opublikować w sieciowym newsroomie informację prasową dotyczącą tej sytuacji. Jednocześnie może zamieścić odpowiedzi na pytania związane z kryzysem w sekcji FAQ. Forma reakcji na kryzys jest ponadto ograniczona jedynie możliwościami technicznymi sieci. Reakcją może być publikacja informacji prasowej, sprostowania, transmisja konferencji prasowej, a nawet wywiad dotyczący sytuacji na stronie internetowej. Właściwe moderowanie i monitorowanie firmowego forum internetowego może być bardzo pomocne w zmaganiach instytucji z daną sytuacją kryzysową. Forum takie umożliwia natychmiastowe poznanie reakcji otoczenia na daną sytuację i zareagowanie na nią w odpowiedni sposób. Również wzbogacenie strony internetowej o odpowiednio sformułowany kwestionariusz lub ankietę może ułatwić instytucji wybór odpowiedniego sposobu działania w sytuacji kryzysowej.