Sponsoring sieciowy

5/5 - (1 vote)

Umieszczenie odnośników (najczęściej w postaci banneru reklamowego lub firmowego logo) do firmowej witryny WWW w innych miejscach w sieci, umożliwia także sponsorowanie przez firmę serwisów WWW oraz list lub grup dyskusyjnych. Podstawową korzyścią z sieciowego sponsoringu, oprócz oczywiście zwiększania świadomości istnienia witryny i generowania jej odwiedzin, jest także budowanie pozytywnego wizerunku sponsora, który zyskuje sobie wdzięczność i przychylność internautów, bo umożliwia im korzystanie z usług lub informacji, do których bez jego pieniędzy nie mieliby dostępu. To, jak duże będą to korzyści, zależy od wyboru miejsca, na którego sponsorowanie firma się zdecyduje – im bardziej jego publiczność będzie odpowiadać grupie docelowej firmy, tym większa liczba kliknięć na link prowadzący do jej witryny i większe znaczenie korzyści związanych z budowaniem image’u firmy. Odpowiednie dobranie miejsc w sieci, które firma będzie sponsorować, to zatem kluczowy element warunkujący powodzenie tej formy internetowej reklamy.

Sponsoring sieciowy to forma marketingu, w której przedsiębiorstwo finansuje lub w inny sposób wspiera inny podmiot, taki jak organizacja pozarządowa, sportowiec czy artysta, w zamian za reklamę swoich produktów czy usług. Sponsoring sieciowy polega na wykorzystaniu sieci kontaktów i relacji danego podmiotu, aby dotrzeć do jego odbiorców i przekazać im informacje o ofercie sponsorującego.

Sponsoring sieciowy może mieć różne formy, na przykład:

  • Finansowanie: przedsiębiorstwo może finansować działalność danego podmiotu, taką jak organizacja pozarządowa czy zawodnik sportowy.
  • Dostarczanie produktów: przedsiębiorstwo może dostarczać produkty czy usługi dla danego podmiotu, na przykład udostępniając sprzęt sportowy czy opiekę medyczną.
  • Współpraca w zakresie marketingu: przedsiębiorstwo może współpracować z danym podmiotem w zakresie marketingu, na przykład tworząc wspólne kampanie reklamowe.

Sponsoring sieciowy jest skutecznym sposobem na dotarcie do nowych odbiorców i budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. ważne jest jednak, aby dobierać odpowiednie podmioty do sponsoringu i dostosowywać działania do grupy docelowej.