Słowniczek

Rate this post

ARPA(Advanced Research Projects Agency) – agencja Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych zajmująca się rozwojem nowych technologii i ich wykorzystaniem do celów wojskowych. W dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju standardów obowiązujących obecnie w sieci Internet i samego Internetu.

Cookie – metoda zachowywania informacji dotyczących preferencji klienta, a związanych z konkretną witryną WWW, którą ten klient odwiedza.

Formularz – standardowy sposób uzyskiwania informacji od klienta, dostępny na stronach WWW. Typowy formularz składa się z pól tekstowych, pól wyboru oraz zwykle dwóch przycisków.

Grupa wiadomości(newsgroup) – grupa tematyczna dostępna na specjalnym serwerze wiadomości(News Serwer), który umożliwia wysłanie listów do danej grupy oraz ich odczytanie przez użytkowników dysponujących programem o nazwie czytnik wiadomości news reader).

HTML(Hyper Text Markup Lanuage) – język etykiet służących do projektowania stron WWW.

ISP(Internet Service Provider) – dostarczyciel internetowych usług, czyli firma oferująca użytkownikom i innym firmom dostęp do Internetu i jego usług.

Lista dyskusyjna – adres poczty elektronicznej związany z automatycznym systemem do rozsyłania listów elektronicznych do osób, które uprzednio zapisały się na taką listę.

Logowanie – procedura umożliwiająca korzystanie z określonych usług w danym systemie komputerowym. Proces logowania inicjalizuje użytkownik przez wywołanie danej usługi, a następnie podanie odpowiedniego identyfikatora oraz tajnego hasła.

Poczta elektroniczna – jedna z podstawowych usług sieciowych umożliwiająca przesyłanie przesyłek elektronicznych do użytkowników posiadających własne skrzynki pocztowe.

Przeglądarka – program służący do oglądania stron udostępnianych na serwerach WWW. Najpopularniejszy obecnie przeglądarkami są Nescape Navigator oraz Internet Explorer.

Serwer – termin stosowany do programu oferującego określoną usługę w środowisku sieciowym.

Sieć komputerowa(computer network) – system komunikacyjny służący do przesłania danych pomiędzy połączonymi ze sobą na stałe komputerami i urządzeniami preferencyjnymi.

Strona domowa(home page) – główny dokument dostępny na serwerze WWW.

URL(Uniform Resource Lokator) – ujednolicony lokalizator zasobów dostępnych w Internecie. Najczęściej składa się z nazwy protokołu, adresu serwera oraz opcjonalnie numeru portu, nazwy katalogu i pliku.

Usenet – zbiór ponad piętnastu tysięcy grup tematycznych dostępnych na serwerach korzystających z protokołu NNTP do ich odbierania, prezentowania i wzajemnej wymiany.