Poznawanie i wykorzystywanie wiedzy technicznej

5/5 - (4 votes)

Język „naukowy” w marketingu używany jest jako broń do walki o zwycięstwo pro­duktu, ale musi to zawsze być język czytelny dla ogółu. Ważne jest nie tylko to co mówimy, ale też i jak to wyrażamy. Dobry handlowiec przekazywaną informację wzbogaca odpowiednią formą prezentacji swojej osoby. Dobry handlowiec ofertę przekazuje z entuzjazmem, czego przejawem jest odpowiedni ton głosu wzbogacony uśmiechem i życzliwym spojrzeniem. Potrafi bowiem zawsze widzieć siebie w roli klienta. Komunikacja słowna (werbalna) zawiera fakty, liczby, dane. Należy pamiętać, że poza komunikacją werbalną bardzo ważny w rozmowie z klientem jest kontakt z pominięciem słów.

Komunikacja niewerbalna to pokazywanie uczuć, emocji. Ważną rolę odgrywa tu także strój, maniery, postawa ciała, głos, tempo mówienia, głośność wypowiedzi, kontakt wzrokowy, a także odległość między osobami rozmawiającymi ze sobą (nie mniejsza niż 40 cm). Gesty, mimika i spojrzenie składające się na język ciała pomagają w ocenie wiarygodności. Jeżeli pokrywają się ze słowami, odbieramy to jako przejaw szczerości, jeżeli nie – wyczuwamy fałsz.

Poznawanie i wykorzystywanie wiedzy technicznej w marketingu pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, a także na bardziej skuteczne i efektywne działanie marketingowe.

Niektóre przykłady wykorzystania wiedzy technicznej w marketingu to:

  • Analiza danych: pozyskiwanie i analiza danych demograficznych, zachowań zakupowych czy preferencji konsumentów pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz na dostosowanie strategii marketingowej do ich indywidualnych potrzeb.
  • Technologie personalizacji: wykorzystywanie narzędzi personalizacji, takich jak algorytmy czy sztuczna inteligencja, pozwala na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów.
  • Marketing automatyczny: wykorzystanie narzędzi automatyzacji pozwala na bardziej efektywne zarządzanie działaniami marketingowymi, takimi jak e-mailing czy kampanie reklamowe.
  • Automatyzacja przetwarzania danych: wykorzystanie narzędzi automatyzacji pozwala na efektywniejsze przetwarzanie i analizę danych, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i skuteczniejsze działanie marketingowe.

Ważne jest aby stale monitorować rozwój technologii i wykorzystywać nowe narzędzia i metody w marketingu, pozwala to na skuteczniejsze i bardziej efektywne działanie.

Dodaj komentarz