Cele marketingowe

5/5 - (2 votes)

podrozdział pracy dyplomowej

Głównym celem marketingowym jest zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym zapewnieniu zysku z tej sprzedaży.

Poprzez odpowiedni dobór produktów i ich definicję we wszystkich grupach produktów, firma zamierza zwiększyć swój udział w światowym rynku alkoholi i napojów spirytusowych o 1 punkt procentowy do końca 1999 roku w stosunku do roku 1998, czyli osiągnąć udział w rynku na poziomie 4,5%.

Wzrost udziału w rynku w 2000 roku powinien również wynieść 1 punkt procentowy, czyli do końca 2000 roku udział w rynku wzrośnie do 5,5%.

W pierwszej połowie 2001 roku spodziewany jest wzrost udziału w rynku o 0,5%.

Wszystkie działania marketingowe muszą mieć na celu zapewnienie zysku ze sprzedaży zarówno w całości, jak i we wszystkich segmentach wytwarzanych produktów do końca 2000 roku.

W tym celu konieczne jest dostosowanie listy produktów i określenie zarysu planu produkcji do aktualnej sytuacji na dynamicznie zmieniającym się rynku alkoholi wysokoprocentowych. Restrukturyzacja jest również konieczna, aby zredukować składniki kosztów wpływające na kalkulację produktów i prowadzące do obniżenia ceny produktów (lub zwiększenia wydatków na promocję), co da lepszy wynik sprzedaży w sytuacji ostrej konkurencji na rynku.

W tym przypadku niezbędna jest dokładna analiza wykonalności i skuteczności działań promocyjnych oraz poszczególnych elementów planu marketingowego. Bardzo ważnym elementem dla osiągnięcia wyznaczonych celów jest bieżąca kontrola, czyli wykonanie zestawu niezbędnych badań oraz ocena skuteczności realizacji zamierzonych celów. Taka ocena powinna być dokonywana doraźnie po zamknięciu każdego miesiąca i po zakończeniu każdego działania marketingowego, a także w stałych okresach kwartalnych, w których należy oceniać realizację wyznaczonych celów:

 • osiąganie wyników sprzedaży zgodnych z planem,
 • osiągnięcie założonych przychodów,
 • ocena ściągalności należności bieżących i zaległych,
 • poziom opłacalności produkcji sprzedanej,
 • ocena skuteczności podjętych i zrealizowanych działań marketingowych.

Aby osiągnąć wyznaczony cel, należy przeprowadzić zestaw ściśle dobranych i niezbędnych działań marketingowych, takich jak:

 • szeroko zakrojoną kampanię informacyjną o produktach poprzez reklamy w czasopismach branżowych i w Internecie,
 • intensywna kampania informacyjna i promocyjna prowadzona przez przedstawicieli handlowych,
 • zorganizowanie serii szkoleń i prezentacji dla pracowników hurtowni i sklepów,
 • stosowanie odpowiedniej polityki rabatowej,
 • nagradzanie wielkości i tempa wzrostu sprzedaży przez klientów hurtowych,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych wspierających sprzedaż,
 • wprowadzenie atrakcyjnych konkursów dla hurtowników, detalistów
  i konsumentów,
 • wykorzystanie stałych elementów reklamowych i ustawienie odpowiedniej ekspozycji w sklepach,
 • prowadzenie okresowych kampanii promocyjnych (w tym wyprzedaży blokowych)
 • sponsorowanie imprez rozrywkowych w celu reklamowania produktów.

Działania te są opisane w planie marketingowym linii produktów, który określa również harmonogram opracowywania kwartalnych planów operacyjnych.

Narodowe produkty markowe – sytuacja polskiej żywności

5/5 - (3 votes)

Na polskim rynku istnieje wiele przykładów polskich narodowych produktów markowych w branży żywnościowej. Oto kilka z nich:

 1. Oscypek: Tradycyjny, wędzony ser produkowany z mleka owczego w regionach górskich, takich jak Podhale. Oscypek ma unikalny smak i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich produktów żywnościowych.
 2. Kiełbasa: Polskie kiełbasy, takie jak kiełbasa krakowska, kabanosy czy kiełbasa śląska, są znane na całym świecie ze swojego charakterystycznego smaku i wysokiej jakości. Są one popularnymi produktami markowymi z Polski.
 3. Pierogi: Tradycyjne polskie pierogi to ręcznie robione kluski nadziewane mięsem, serem, kapustą lub owocami. Mają one długą historię i są cenione zarówno w kraju, jak i za granicą.
 4. Żurek: Tradycyjna polska zupa zakwasowa na bazie mąki żytniej, popularna zwłaszcza podczas świąt wielkanocnych. Żurek ma charakterystyczny smak i jest jednym z symboli polskiej kuchni.
 5. Chleb razowy: Polski chleb razowy jest wyrabiany z mąki pełnoziarnistej i zawiera dużą ilość błonnika. Jest zdrowym i tradycyjnym produktem markowym.
 6. Wódka: Polska wódka, takie jak Żubrówka, Wyborowa czy Chopin, jest ceniona na całym świecie za swoją wysoką jakość i tradycję produkcji. Stanowi ona silną markę polskich produktów alkoholowych.
 7. Mioder: Polski miód jest znany z wysokiej jakości i różnorodności smakowej. Polska ma długą tradycję w produkcji miodu, a rodzime produkty markowe cieszą się uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Te przykłady pokazują, że polskie narodowe produkty markowe w branży żywnościowej mają bogatą historię, unikalne cechy smakowe i wysoką jakość, które przyciągają zarówno konsumentów w Polsce, jak i za granicą.

Analiza sytuacji polskich narodowych produktów markowych w branży żywnościowej jest istotna dla zrozumienia ich roli, konkurencyjności i potencjału na rynku. Przedstawienie tej analizy pozwoli na lepsze zrozumienie polskiego sektora żywnościowego oraz czynników wpływających na rozwój i wizerunek narodowych produktów markowych.

Pierwszym czynnikiem, który przyczynia się do sytuacji polskich narodowych produktów markowych, jest ich pochodzenie geograficzne. Polska jest krajem znanym z bogactwa naturalnych zasobów, takich jak gleby, lasy i wody. To stwarza możliwości dla lokalnych producentów żywności do wykorzystania unikalnych składników i tradycyjnych metod produkcji, co może wpływać na wyjątkowy smak i jakość produktów.

Kolejnym czynnikiem jest wzrost świadomości konsumentów i preferencje związane z lokalnymi produktami. Coraz większa liczba konsumentów jest świadoma korzyści wynikających z wybierania lokalnych i narodowych produktów żywnościowych. Preferują oni produkty pochodzące z regionu, które są postrzegane jako bardziej autentyczne, zdrowsze, świeże i przyjazne dla środowiska. To tworzy potencjał wzrostu dla polskich narodowych produktów markowych.

Jakość jest kluczowym aspektem analizy sytuacji polskich narodowych produktów markowych. Konsumenci oczekują wysokiej jakości produktów żywnościowych, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są odpowiednio certyfikowane. Polskie narodowe produkty markowe mogą zdobyć przewagę konkurencyjną, jeśli będą promować wysoką jakość i zgodność z normami i standardami żywnościowymi.

Ważnym czynnikiem wpływającym na sytuację polskich narodowych produktów markowych jest promocja i wsparcie ze strony rządu i organizacji branżowych. Poprzez kampanie promocyjne, udział w targach i wystawach, a także organizowanie konkursów i certyfikacji, można podkreślić wartość narodowych produktów markowych i zwiększyć ich rozpoznawalność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Należy również zauważyć, że sytuacja polskich narodowych produktów markowych może być wyzwaniem w obliczu konkurencji zagranicznych marek i produktów. Konsumenci mają dostęp do szerokiej gamy importowanych produktów żywnościowych, które często są promowane przez silne międzynarodowe marki. W takim kontekście, narodowe produkty markowe muszą konkurować pod względem jakości, innowacyjności, atrakcyjności opakowań i skuteczności działań marketingowych.

Wnioskiem z analizy sytuacji polskich narodowych produktów markowych w branży żywnościowej jest to, że istnieje potencjał rozwoju i wzrostu. Polska posiada unikalne zasoby naturalne, wzrastającą świadomość konsumentów i wysokie oczekiwania dotyczące jakości żywności. Kluczem do sukcesu jest promowanie unikalnych cech narodowych produktów markowych, inwestowanie w jakość, promocję, wsparcie rządu i organizacji branżowych oraz skuteczne konkurowanie z importowanymi markami i produktami.