Pomiar rezultatów kampanii reklamowej w Internecie

5/5 - (1 vote)

Pomiar rezultatów kampanii reklamowej w Internecie polega na zbieraniu i analizie danych dotyczących efektywności reklamy online. Istnieje wiele sposobów mierzenia rezultatów kampanii reklamowej w Internecie, w tym:

 1. Analityka internetowa: polega na zbieraniu danych dotyczących ruchu na stronie internetowej, takich jak liczba odwiedzin, czas trwania sesji, źródła ruchu, itp. Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, pozwalają na śledzenie rezultatów kampanii i dostarczanie informacji na temat skuteczności reklamy.
 2. Mierzenie konwersji: polega na śledzeniu, ile osób, które odwiedziły stronę po kliknięciu reklamy, dokonało konkretnej akcji, takiej jak zakup, zapisanie się na newsletter, itp.
 3. Mierzenie ROI: polega na określeniu zwrotu z inwestycji w kampanię reklamową, poprzez porównanie kosztów reklamy z przychodami generowanymi przez reklamę.
 4. Badanie opinii: polega na zbieraniu opinii od klientów po kliknięciu reklamy, np. poprzez ankiety, aby uzyskać informacje na temat skuteczności reklamy.
 5. Mierzenie znajomości marki: polega na określeniu, jakiej rozpoznawalności marki udało się osiągnąć dzięki kampanii reklamowej.

Pomiar rezultatów kampanii reklamowej w Internecie jest ważnym elementem, ponieważ pozwala na ocenę skuteczności reklamy i dostosowywanie działań, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Z chwilą uruchomienia serwera WWW jego administrator może określić:

 • liczbę osób odwiedzających dany serwer,
 • strony najczęściej odwiedzane przez  klientów,
 • godziny największego obciążenia serwera,
 • czas spędzony przez danego klienta na danym serwerze WWW,
 • błędy powstałe w czasie komunikacji między klientem i serwerem.

Dane te mogą posłużyć nie tylko do podjęcia decyzji o konieczności zakupu dodatkowe pamięci operacyjnej lub wymianie procesora na szybszy, ale również – do pomiaru sukcesu internetowej witryny. To co wcześniej było niemożliwe lub osiągalne dużym nakładem środków finansowych i organizacyjnych, po uruchomieniu witryny WWW, staje się naturalne i proste, chociaż sposób prezentacji danych może zależeć od posiadanego oprogramowania. Analiza odwiedzin klientów jest możliwa dzięki temu, że serwer WWW zapisuje każde żądanie ze strony klienta (korzystającego z przeglądarki) w pliku zwanym access_log. Format danych tego pliku dla ogromnej większości serwerów WWW zgodny jest ze standardem NCSA lub CERN.

Przykład takiego zapisu:

Pc.xyz.com.pl 193.14.56.32 [13/MAR/!((&:14:11:15 – 0100]

GET /cennik/komputery.html HTTP/1.0 200 1590

Zawiera kolejno:

 • nazwę komputera, z którego nawiązano połączenie,
 • datę,
 • dokładny czas transmisji,
 • nazwę pobranego pliku,
 • wersje protokołu HTTP, kod wynikowy oraz rozmiar pliku.

Istnieją programy zarówno komercyjne jak i darmowe, umożliwiające prezentację wyników zapisanych w pliku log w postaci tabel, a także wykresów.