Struktury organizacyjne agencji reklamowych

5/5 - (1 vote)

Rysunek 1. Standardowa struktura agencji: podstawowe funkcje i działy pomocnicze

Źródło: R. White, Reklama, czyli co to jest I jak się to robi, wyd. Business Press Sp. Z o.o., Warszawa 1993, str. 78.

Drugi sposób jest istotniejszy dla klienta, gdyż jako system „zespołu do spraw zlecenia” lepiej odzwierciedla funkcjonowanie agencji. Do realizacji każdego zlecenia wyznaczana jest tam osobna grupa ludzi utworzona z odpowiednich specjalistów (rys. 2).

Rysunek 2. Podstawowy zespół zajmujący się realizacją zleceń klientów

Źródło: R. White, Reklama, czyli co to jest I jak się to robi, wyd. Business Press Sp. Z o.o., Warszawa 1993, str. 84.

W zależności od struktury agencji, przyjętego przez nią stylu pracy i wielu innych czynników różnie wyglądają procedury planowania kampanii reklamowej. Najistotniejsze elementy w zasadzie są takie same.

Dodaj komentarz