Rodzaje dochodów budżetu państwa

5/5 - (1 vote)

Do najważniejszych dochodów zaliczamy:

  • podatki
  • dochody niepodatkowe
  • dochody zagraniczne

Dochody budżetowe państwa są  bardzo różnorodne. Podstawowym źródłem dochodów jest dochód narodowy. Z punktu widzenia form pobierania dochodów można podzielić je na bezzwrotne (podatki, cła), zwrotne (obligacje, lokaty) ; odpłatne (opłaty skarbowe), nieodpłatne (podatki, cła); przymusowe (podatki, cła) i dobrowolne (darowizny, pożyczki). W Polsce głównym źródłem dochodów są podatki. Inne formy dochodów budżetowych mają mniejsze znaczenie.