Główny cel marketingu

5/5 - (1 vote)

Głównym celem marketingu jest zapewnienie osiągnięcia przez przedsiębiorstwo określonych celów działania (może to być jeden lub wiele celów działania). Potencjał marketingu w wypadku istnienia wielkości celów powinien być odpowiednio dostosowany do realizacji poszczególnych celów tak, aby różnokierunkowe zaangażowanie nie utrudniło osiągnięcia celu głównego. Materialną podstawą uruchamiania instrumentów i działań marketingowych musi być posiadanie i użytkowanie przez przedsiębiorstwo określonej wielkości i struktury zasobów.

Należą do nich zdolności wytwórcze, wielkość sieci handlowej i magazynowej oraz zatrudnionych pracowników jak również posiadane środki finansowe. Należy pamiętać o tym, że istotne znaczenie ma nie tylko wielkość zasobów, lecz również ich struktura. Niedostatek pewnych zasobów przy jednoczesnym nadmiarze innych może spowodować brak pożądanego stopnia integracji instrumentów i działań użytych w celu osiągnięcia założonego celu. W tym wypadku marketing będzie nie tylko mało oszczędny ale przede wszystkim mało skuteczny.

Z tradycyjnej interpretacji marketingu można wywnioskować, że celem marketingu jest oddziaływanie na konsumenta w taki sposób, aby zakupił on produkt, niezależnie od postrzeganych potrzeb.

Dodaj komentarz