Ocena skuteczności reklamy

Rate this post

Żeby zmniejszyć te wszystkie trudności związane z oceną skuteczności reklamy można ustalić cele pośrednie, które obejmują:
1. dotarcie reklamy do adresata (łączy się to oczywiście z koniecznością ustalenia adresata);
2. dotarcie reklamy do jego świadomości;
3. wpływ reklamy na stosunek adresata do produktu i firmy;
4. wpływ reklamy na zwiększenie sprzedaży, konsumpcji.
Żeby zbadać stopień dotarcia reklamy do adresata, należy określić dwa elementy – zasięg reklamy, czyli możliwość dotarcia jej do jak największej ilości osób (czy określonych grup konsumentów) oraz jej częstotliwość. W wypadku np. realu,- dostarczanie reklam bezpośrednio do domów pozwala na dość dokładne określenie tego elementu. Częstotliwość też jest elementem prostym do ustalenia, gdyż zależy ona bezpośrednio od reklamodawcy – za ile emisji zapłaci, tyle się ukaże.
Badanie stopnia dotarcia reklamy do świadomości konsumenta nie może już być tak dokładne jak poprzednie z dwóch względów. Po pierwsze nie ma możliwości oparcia się na konkretnych, obiektywnych danych, a po drugie badaniu może podlegać tylko wybrana losowo część konsumentów, co z góry zakłada możliwość błędu. Na ogólną ocenę tego celu pośredniego składają się:
 stopień zapamiętania treści reklamy;
 wpływ wielkości i miejsca umieszczenia reklamy na jej dotarcie do konsumenta;
 kojarzenie reklamy i symbolu reklamowego z produktem czy firmą;
 stosunek emocjonalny odbiorcy do reklamy (łatwość przyswajania treści reklamy, jak i zestaw kolorów jest w danym wypadku najlepszy itp.).

Dodaj komentarz