Zadania i narzędzia zarządzania marketingowego

Rate this post

W zarządzaniu formułuje się w przedsiębiorstwach zadania w następujących obszarach: analiza, ocena, wyznaczanie celu, planowanie, obsada stanowisk, koordynacja, decyzja. Realizacja tych zadań zarządzania ma charakter swoistego, spiralnego, ciągłego ruchu wokół osi czasu.

Przedsiębiorstwo może wykorzystywać różne narzędzia zarządzania:

● metody naukowe (schematy organizacyjne, listy kontrolne i inne);

● marketing;

● planowanie strategiczne;

● zarządzanie ukierunkowane na określone przedsięwzięcie;

● decentralizację jako zasadę;

● stosunki ludzkie w kontekście zarządzania pracownikami;

● zarządzanie finansami;

● księgowość, dane liczbowe.

W zarządzaniu marketingowym wykorzystywane są instrumenty (narzędzia) marketingowe, pozostające w dyspozycji menedżerów:

● kreatywne instrumenty marketingowe (produkt, cena i warunki finansowe sprzedaży, dystrybucja, serwis, opieka nad klientami);

● komunikatywne instrumenty marketingowe (informacja, reklama, promocja, praca z opinią publiczną, propaganda gospodarcza);

● rozwojowe instrumenty marketingowe (kadra, technologie, otoczenie).1

Całość instrumentów marketingowych nosi nazwę marketing mix. Są to wszystkie podstawowe środki, których używa się do osiągnięcia pożądanych celów przedsiębiorstwa na docelowym rynku działania.


1 Janusz S. Feczko „Zarządzanie marketingowe”, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1996r., s. 15, 16.