Strategia ceny – cena mix

Rate this post

Zakres możliwości operowania ceną jest odmienny od możliwości użycia innych środków marketingu mix, ponieważ manewrowanie ceną jest procesem komplikującym gospodarkę finansową firmy.29 Poza tym zakres użycia ceny jest w znacznym stopniu ograniczony cenami ofert konkurencji. Ustalenie ceny jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań, ponieważ wymaga znalezienia równowagi między wieloma różnymi aspektami rynku. Cena jest bowiem instrumentem odzwierciedlającym relację między zakładanym zyskiem, kosztem, cenami konkurencji, oczekiwaniami i zachowaniami nabywców.

Dodaj komentarz