Źródła przekazu informacji

Rate this post

Źródła przekazu informacji można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.

Do źródeł wewnętrznych, kontrolowanych przez przedsiębiorstwo zaliczamy tzw. programy komunikacyjne. Ich specyfika polega na konieczności dostosowania informacji do obowiązujących standardów przekazu. Kolejnym źródłem kontrolowanym przez firmę jest produkt. Oprócz produktu również cena wywiera istotny wpływ na postawy konsumentów, tak samo jak i sposób dystrybucji. Ostatnim źródłem komunikowania jest całe przedsiębiorstwo, które kontaktuje się ze swoim otoczeniem wszystkimi swoimi elementami materialnymi.

Do źródeł zewnętrznych przekazujących informacje o produktach i samej firmie można zaliczyć klientów, a także zorganizowane sieci dystrybucji, wszelkiego rodzaju mass media, instytucje.