Reklama

Rate this post

Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi komunikacyjnych jest reklama. Ze względu na siłę psychologicznego oddziaływania na nabywców, a również ze względu na pierwszoplanowy udział w ogólnych wydatkach firm na działalność promocyjną reklamę uznać trzeba za najważniejsze narzędzie promocji.

[Andrzej Wiśniewski „Marketing”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997r., s. 155.]