Punkt sprzedaży detalicznej

Rate this post

Wysiłek marketingowy finalizuje się w punkcie sprzedaży detalicznej.
Sklep powinien stwarzać szczególne środowisko, w którym skłonność konsumenta do zakupu rośnie. W nowoczesnym handlu sklep jest nie tyko miejscem zakupu, ale też miejscem, gdzie przyjemnie spędza się czas.
Szczególną rolę promocyjna w miejscu sprzedaży odgrywa opakowanie produktu. Przez wyeksponowanie marki producenta, odpowiedni kształt i kolorystykę, informację o produkcie i inne cech opakowanie decyduje często o wyborze danego produktu i danej marki przez konsumenta.
Ważne znaczenie promocyjne ma sposób rozplanowania powierzchni sprzedażowej i przemyślana lokalizacja towarów i branż w sklepie oraz sposób rozmieszczenia i wyłożenia w sali sprzedażowej.
Public relations to narzędzie promocji, które wykorzystuje się w celu kształtowania i podtrzymywania pozytywnego image firmy, ( produkty, marki). Stosowane są różne techniki public relations:
 kontakty ze środkami masowego przekazu ,
 loobing i kontakty z ważnymi dla firmy zbiorowościami społecznymi ( pracownikami, kontrahentami, konsumentami, akcjonariuszami ), aranżowanie zdarzeń, akcji, imprez budujących pozytywny image firmy. Public relations mogą mieć silny wpływ na opinię publiczną przy znacznie niższym koszcie, niż gdyby wykorzystano do tego celu reklamę. Wiele firm dąży do tego, by wykorzystywać public relations nie tylko kształtowania jej dobrych kontaktów z różnymi grupami społecznymi, ale tez do celów ściśle marketingowych, a więc kształtowania korzystnego image marki i produktów firmy. Większość dużych firm prowadzi systematycznie badania image firmy w opinii społeczeństwa, zwłaszcza nabywców jej produktów.
Skuteczną, choć kosztowną metoda promocji produktu może być sprzedaż osobista: ustna, bezpośrednia prezentacja towaru przez sprzedawcę. Organizując działalność akwizytorów ( przedstawicieli Handlowych) firma stosować może zasadę organizacji terytorialnej, produktowej lub według rodzaju klientów. Na sposób działalności akwizytorów ma wpływ sposób ich wynagrodzenia: prowizja, wynagrodzenie stałe lub system mieszany. Odrębny problem to ocena efektywności pracy akwizytorów.