Motto

Rate this post

Potrzeby komplikującego się życia gospodarczego zrodziły marketing, a następnie stały się podstawą jego rozwoju oraz impulsem do gromadzenia i porządkowania wiedzy o nim. Istnieje wiele mniej lub bardziej skomplikowanych definicji marketingu. Jedna z prostszych a jednocześnie w pełni obrazująca jego cechy stwierdza, że są to ”działania zmierzające do określania potrzeb rynku na dane produkty oraz kształtowania tych potrzeb za pomocą reklamy, akwizycji itp. na poziomie odpowiadającym maksymalnej efektywności gospodarczej producenta oraz potrzebom społecznym” . Inaczej mówiąc są to wszelkie działania związane z badaniem i kształtowaniem rynku, oparte na rynkowych regułach postępowania.

[Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, wyd. Kurpisz S.C., Poznań 1999, tom 20, str. 259]