Koncepcja marketingu – mix

Rate this post

Koncepcja marketingu – mix wyraża wewnętrznie zintegrowaną strukturę marketingu, za pomocą której następuje oddziaływanie przedsiębiorstwa na zjawiska rynkowe. Wykorzystując poszczególne instrumenty i działania oraz współzależności między nimi, można opracować wiele zintegrowanych wewnętrznie struktur marketingu. Chodzi jednak o to, aby struktura była nie tylko wewnętrznie zintegrowana, lecz także aby charakteryzowała się wysokim stopniem skuteczności i efektywności.9
Procedura opracowania skutecznej i efektywnej struktury marketingu opiera się zazwyczaj na poszukiwaniu najpierw idealnej koncepcji marketingu – mix dla wybranego segmentu rynku.
W procesie poszukiwania i wyboru wariantowych koncepcji marketingu – mix należy uwzględnić :
 wszystkie instrumenty i działania, które mogą być wykorzystane przy kształtowaniu struktury marketingu ;
 intensywność oddziaływania na zjawiska rynkowe, towarzysząca poszczególnym instrumentom i działaniom ;
 znaczenie (udział) poszczególnych instrumentów i działań w osiąganiu założonych efektów.

[L. Garbarski , I. Rutkowski , W. Wrzosek , Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1998 , s.56]