Marketing-mix – formuła 4p

5/5 - (1 vote)

Rys. 2. Marketing – mix – formuła ,,4p”

Źródło: A Wiśniewski ,,Marketing” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1997, s. 21.

[sorry, ale tak ten rysunek w tej pracy mgr wygląda, całkiem się rozjechał]

Wyżej wyszczególnione elementy podkompozycji, w zależności od zakresu i różnorodności instrumentów szczegółowych jakie należy zastosować w konkretnej sytuacji, mogą być rozwijane w podkompozycje niższego poziomu:

(np. podkompozycja mediów reklamowych, lub podkompozycja alternatywnych kanałów dystrybucji).

Tego rodzaju klasyfikacja ma znaczenie nie tylko poznawcze (teoretyczne) lecz również praktyczne, pozwala bowiem ustalić właściwe relacje pomiędzy poszczególnymi instrumentami i działaniami marketingowymi w obrębie konkretnego rynku docelowego, a tym samym zapobiega naturalnemu poniekąd dążeniu do autonomizacji celów i działań osób, którym powierza się wąsko wyspecjalizowane instrumenty oddziaływania na rynek.