Działalność pośredników

Rate this post

Działalność pośredników jest na ogół korzystna również dla konsumentów.
Wielu producentów stosuje dualny system dystrybucji: część produkcji sprzedaje w trybie marketingu bezpośredniego, część – poprzez pośredników.
Producent musi nieustannie motywować pośredników do możliwie największej aktywności w sprzedaży swojego produktu. Zwłaszcza na etapie wprowadzania na rynek i na etapie dojrzałości produktu intensywna działalność promocyjna pośrednika może mieć decydujące znaczenie dla utrzymania jego sprzedaży na pożądanym poziomie.
Bardziej nowocześnie działający producenci budują pionowy system marketingu, który polega na ścisłej współpracy z pośrednikami i wspólnym ustalaniu celów sprzedaży, poziomów zapasów, strategii promocji pośrednika itp.
We współczesnym marketingu działają różnego typu detaliści wielka liczba podmiotów w postaci śmiesznych form organizacyjnych własnościowych.
Niezależni, drobni detaliści są wypierani z rynku w krajach zachodnich przez duże przedsiębiorstwa handlowe, wciąż jednak odgrywają znaczącą rolę jako wygodne, przydomowe źródło zaopatrzenia głównie w towary częstego zakupu lub jako wysoce wyspecjalizowane branżowe placówki handlowe. Dobrowolne zrzeszenia (łańcuchy) detalistów organizowane są przeważnie w handlu towarami częstego zakupu, z reguły – przez hurtowników, jako przeciwwaga dla dużych detalistów. Forma ta pozwala drobnym detalistom zachować znaczną niezależność, a jednocześnie uzyskiwać pewne korzyści, jakie są udziałem dużych organizacji i placówek detalicznych, zwłaszcza rabaty ilościowe dzięki dużym zakupom w przemyśle na rzecz zrzeszenia. Rośnie znaczenie przedsiębiorstw wielosklepowych. Duża redukcja kosztów, dzięki centralizacji decyzji i poszczególnych funkcji handlowych, oraz rabaty ilościowe pozwalają tym przedsiębiorstwom skutecznie konkurować z niezależnymi detalistami. Maleje udział domów towarowych w ogólnym obrocie detalicznym. Nowym zjawiskiem są sklepy dyskontowe, które sprzedają towary po bardzo konkurencyjnych cenach dzięki uzyskiwaniu dużych rabatów ilościowych oraz zminimalizowaniu usług świadczonych nabywcom. Rozwojową formą handlu detalicznego są różnego typu i wielkości supermarkety. Dużą rolę, zwłaszcza w marketingu środków produkcji, odgrywa sprzedaż osobista poprzez akwizytorów.