Operacje bankowe bierne

5/5 - (3 votes)

Operacje bierne polegają na gromadzeniu wkładów i lokat, emitowaniu papierów wartościowych i wykonywaniu czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji banków. Źródłem środków gromadzonych w ramach biernych operacji banku mogą być:

  • wkłady oszczędnościowe ludności,
  • pieniądz transakcyjny i lokaty terminowe jednostek gospodarczych przechowywane na rachunkach bankowych,
  • środki pieniężne sfery budżetowej, różnych instytucji i organizacji przechowywane na rachunkach bankowych,
  • lokaty przyjmowane od innych banków,
  • kredyt refinansowy zaciągany w banku centralnym (NBP).

Do operacji biernych można także zaliczyć emitowanie przez bank własnych obligacji i powiększenie kapitału przez emitowanie akcji. Bierną operacją w banku emisyjnym jest emitowanie znaków pieniężnych.

Operacja polegająca na zaciąganiu kredytu przez bank komercyjny jest z jego punktu widzenia operacją bierną. Operacja emitowania pieniądza gotówkowego, będąca operacją bierną banku centralnego, polega na zasilaniu banków komercyjnych znakami pieniężnymi w ciężar ich rachunków bieżących, a banki wypłacają gotówkę swoim klientom.

Operacje bankowe bierne odnoszą się do działalności, w której bank pełni rolę pasywną i reaguje na żądania lub instrukcje klientów. Bank jest tutaj postrzegany jako pośrednik, który wykonuje określone czynności na zlecenie klientów. Poniżej przedstawiam kilka przykładów operacji bankowych biernych:

  1. Przyjmowanie depozytów: Banki przyjmują depozyty od klientów, którzy chcą zdeponować swoje środki finansowe w bezpiecznym miejscu. Klienci mogą otworzyć konta oszczędnościowe lub lokaty terminowe, na które wpłacają swoje środki, a bank zapewnia oprocentowanie i bezpieczeństwo tych środków.
  2. Obsługa przelewów i płatności: Banki wykonują operacje przelewów pieniężnych między różnymi rachunkami bankowymi. Klienci mogą zlecić bankowi wykonanie przelewu na określone konto lub dokonać płatności za pomocą kart płatniczych lub innych form płatności elektronicznych.
  3. Obsługa czeków: Banki pełnią rolę pośrednika w operacjach związanych z czekami. Kiedy klient otrzymuje czek od innej osoby lub instytucji, może zdeponować go w banku na swoim koncie. Bank następnie przetwarza czek, sprawdza jego autentyczność i wypłaca środki na żądanie klienta.
  4. Wypłata gotówki: Klienci banków mogą wypłacać gotówkę z własnych rachunków bankowych za pomocą bankomatów lub w oddziałach banku. Bank zapewnia dostęp do gotówki na podstawie dostępnych środków na koncie klienta.
  5. Obsługa kart płatniczych: Banki umożliwiają klientom korzystanie z kart płatniczych, takich jak karty debetowe i kredytowe. Banki przetwarzają płatności kartą, autoryzują transakcje i obsługują rozliczenia między sprzedawcami a klientami.

Operacje bankowe bierne są częścią codziennej działalności banków, a ich głównym celem jest zapewnienie wygody i bezpieczeństwa klientom w zarządzaniu swoimi finansami.