Charakterystyka leasingu jako nowej oferty bankowej

5/5 - (2 votes)

Wstęp pracy dyplomowej

Leasing – pojęcie, które podobnie jak „business”, „manager” i wiele innych weszło w swoim oryginalnym angielskim brzmieniu do słownictwa polskiego, zaczyna nabierać praktycznego znaczenia. Od pewnego czasu coraz częściej czytamy, słyszymy i sięgamy po leasing.

Jak się wydaje, polski biznesmen jest mniej zainteresowany pochodzeniem leasingu, bardziej natomiast chciałby zrozumieć jego znaczenie w przypadku gdy myśli o rozszerzeniu działalności prowadzonej przez siebie firmy, zwiększeniu produkcji, usług, unowocześnieniu dotychczasowego potencjału produkcyjnego, wprowadzeniu najnowszych technologii. Polski biznesmen powinien znaleźć odpowiedź na pytanie: czy dla zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia powinien sięgnąć po kredyt bankowy, czy skorzystać z leasingu?

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych z punktu widzenia przyszłych użytkowników leasingowanych przedmiotów, informacji na temat leasingu oraz zasady finansowania danego przedsięwzięcia poprzez leasing. Praca ma również ukazać zalety i wady leasingu oraz rolę towarzystw leasingowych ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw z udziałem kapitału bankowego. Przykładem takiego towarzystwa jest BEL LEASING sp. z o.o., którego właścicielem jest BIG Bank Gdański S.A.

Dalszy fragment pracy

Leasing to jedna z usług oferowanych przez banki, która ma na celu umożliwienie klientom korzystania z różnego rodzaju aktywów, takich jak sprzęt, pojazdy czy nieruchomości, bez konieczności ich zakupu. Leasing jest formą umowy, w której bank (leasingodawca) udostępnia klientowi (leasingobiorcy) aktyw na określony okres czasu w zamian za regularne opłaty leasingowe.

Oto kilka charakterystycznych cech leasingu jako oferty bankowej:

  1. Uprawnienia do użytkowania: W ramach umowy leasingowej, leasingodawca zachowuje własność aktywu, ale udostępnia go leasingobiorcy do użytkowania. Leasingobiorca ma prawa do korzystania z aktywu zgodnie z warunkami umowy, ale nie staje się jego właścicielem.
  2. Okres trwania: Umowa leasingowa ma określony czas trwania, który może wynosić od kilku miesięcy do kilkunastu lat, w zależności od rodzaju aktywu. Okres ten jest uzgodniony między leasingodawcą a leasingobiorcą i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.
  3. Opłaty leasingowe: Leasingobiorca płaci regularne opłaty leasingowe w zamian za korzystanie z aktywu. Opłaty mogą być ustalane na podstawie określonej stawki procentowej od wartości aktywu, a także uwzględniają inne koszty związane z leasingiem, takie jak opłaty administracyjne czy ubezpieczenie.
  4. Odpowiedzialność za utrzymanie i naprawę: W wielu przypadkach leasingobiorca jest odpowiedzialny za utrzymanie aktywu w odpowiednim stanie technicznym i za pokrycie kosztów ewentualnych napraw. Jednak w niektórych umowach leasingowych, szczególnie w przypadku leasingu operacyjnego, leasingodawca może być odpowiedzialny za utrzymanie i serwisowanie aktywu.
  5. Opcja wykupu: W niektórych umowach leasingowych, leasingobiorca może mieć możliwość wykupu aktywu po zakończeniu umowy. Kwota wykupu jest uzgodniona na etapie negocjacji umowy leasingowej.
  6. Podatki i amortyzacja: Leasing ma pewne korzyści podatkowe, ponieważ opłaty leasingowe mogą być uznawane za koszty podatkowe, a nie jako inwestycja kapitałowa. Ponadto, leasingodawca zazwyczaj odpowiada za księgowanie amortyzacji aktywu, co może być korzystne dla leasingobiorcy.

Leasing oferowany przez banki daje klientom elastyczność w finansowaniu i korzystaniu z różnych aktywów, nie angażując znacznych środków finansowych na początku. Jest to szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu czy pojazdów bez konieczności ich natychmiastowego zakupu.

Warto jednak pamiętać, że przed podpisaniem umowy leasingowej, należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, włączając w to opłaty, zobowiązania i ograniczenia. Ważne jest również porównanie różnych ofert leasingowych na rynku, aby znaleźć najbardziej korzystną i dopasowaną do indywidualnych potrzeb.