Oferta Banku Śląskiego S.A. w roku 1999

Rate this post

to kontynuacja pracy mgr z listopada – https://pracemgr.com.pl/bankowosc/bank-slaski-s-a/

Karty płatnicze

Karta VISA ELECTRON BSK S.A.

Karta skierowana jest do każdego posiadacza rachunku bieżącego w złotych polskich. Jest to karta płatnicza, czyli umożliwiająca dokonywanie transakcji bezgotówkowych w 8,5 mln punktów handlowo-usługowych (sklepy, restauracje, hotele, stacje benzynowe) wyposażonych w terminale elektroniczne na całym świecie. Korzystając z karty, masz możliwość wypłaty gotówki w 5,2 tysiąca bankomatów w kraju i 652 tysiącach za granicą. Każda transakcja dokonywana tego typu kartą jest autoryzowana, co zapewnia bezpieczeństwo Twoich środków zgromadzonych na koncie. Dodatkowo po dokonaniu wypłaty gotówki w bankomacie BANK Śląski otrzymujesz informację o stanie środków na koncie, co znajduje odzwierciedlenie na papierowym wyciągu. Karta ta ma zasięg międzynarodowy.

Transakcje płatnicze nie podlegają ograniczeniom

 • Dzienny limit wypłat gotówki – 5000 zł (ograniczenie wypłat dotyczy zarówno bankomatów BSK, jak i innych bankomatów krajowych i zagranicznych oraz terminali elektronicznych znajdujących się w kasach bankowych).

 Opłata za wydanie karty

Pakiet – 10 zł rocznie

Pakiet PLUS – 1 karta VISA ELECTRON gratis, kolejne 10 zł rocznie

Pakiet SUPER PLUS – 2 karty VISA ELECTRON gratis, kolejne 10 zł rocznie.

Prowizje od transakcji gotówkowych

 • Bankomaty BSK – bez prowizji
 • Oddziały BSK – 1 zł
 • Bankomaty innych banków krajowych – 4 zł
 • Kasy fiskalne innych banków krajowych – 4 zł
 • Bankomaty za granicą – 3% wartości transakcji

Karta VISA CLASSIC CHARGE BSK

Istnieją przedmioty, które sprawiają, że ich właściciel jest niezależny i pewny siebie. Międzynarodowa karta płatnicza VISA Classic to nie tylko komfort i bezpieczeństwo w zarządzaniu pieniędzmi, ale także prestiż dla jej użytkownika. Karta ze znakiem największego systemu płatności VISA oraz Banku Śląskiego gwarantuje wysoki standard usług i rozpoznawalność na całym świecie. Tę specjalną kartę może otrzymać osoba, która posiada rachunek bieżący w Banku Śląskim. Warunkiem są stałe wpływy na konto przez okres 3 miesięcy w wysokości pozwalającej na określenie limitu wydatków. Ta karta umożliwia:

 • możliwość dysponowania pieniędzmi w ramach limitu specjalnie przyznanego karcie
 • możliwość dokonywania płatności już w 20 mln punktów handlowo-usługowych na całym świecie i blisko 100 tys. w Polsce oraz korzystania z blisko 500 tys. bankomatów w kraju i za granicą
 • odroczenie rozliczenia Twoich wydatków, co pozwala na ich zaksięgowanie na okres jednego miesiąca, bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek dodatkowych formalności
 • możliwość wyboru jednego z czterech cykli rozliczeniowych (6., 10., 16. lub 26. dnia miesiąca) – Twoje zobowiązania wobec banku z tytułu transakcji kartą zostaną uregulowane 9 dnia roboczego po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego
 • pełna kontrola nad Twoimi wydatkami – po każdym okresie rozliczeniowym otrzymujesz szczegółowe podsumowanie transakcji przeprowadzonych przy użyciu karty
 • bezpieczeństwo środków – w przypadku kradzieży lub utraty karty Bank Śląski ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą od momentu zaakceptowania jej rezerwacji
 • bezpłatne ubezpieczenie do karty obejmujące ubezpieczenie NNW i pomoc za granicą – nieszczęśliwy wypadek należy zgłosić do Centrum Ratunkowego WARTA
 • możliwość awaryjnego wypłaty gotówki lub otrzymania karty zastępczej w przypadku utraty karty

 Aby otrzymać tę kartę:

Wystarczy wypełnić wniosek o kartę VISA CLASSIC CHARGE i złożyć go w oddziale prowadzącym rachunek bieżący. Wkrótce potem otrzymasz kod PIN do karty pocztą. Będzie to oznaczać, że karta już czeka na Ciebie w oddziale. Życzymy Państwu dużej satysfakcji z posiadania i korzystania z nowoczesnej karty VISA CLASSIC CHARGE Banku Śląskiego.

Karta EUROCARD/MASTERCARD GOLD CHARGE

Nowy produkt dedykowany klientom z wysokimi średnimi miesięcznymi wpływami na konto osobiste (segment Personal Banking oraz innych bardzo ważnych Klientów Banku). Klient może wybrać jeden z czterech miesięcznych cykli rozliczeniowych, w 9 dniu roboczym po zakończeniu cyklu, konto klienta obciążane jest kwotą transakcji rozliczanych przez Europay/MasterCard i Bank Śląski oraz należnymi opłatami i prowizjami. Jest to karta wypukła (emobossized), może być używana w terminalach ręcznych i elektronicznych oraz w bankomatach.

Miesięczny limit wydatków, oparty na średnich wpływach z ostatnich trzech miesięcy skorygowanych o stałe opłaty miesięczne.

Opłata za wydanie/korzystanie z karty pobierana corocznie od każdej karty:

 • 230 zł – za pierwszą kartę wydaną na rachunek bieżący
 • 230 zł – za kolejne karty.

 Prowizje od transakcji gotówkowych

 • wypłata gotówki w bankomatach i kasach oddziałów Banku Śląskiego – 3% wartości transakcji, min 4 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach i kasach innych banków krajowych – 3% wartości transakcji, min 4 zł
 • wypłata gotówki za granicą – 3% wartości transakcji, min 4 zł

Dodatkowe usługi związane z kartą

Pakiet ubezpieczeń od WARTA ważny za granicą, w tym:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • ubezpieczenie kosztów leczenia;
 • ubezpieczenie od opóźnienia lotu;
 • ubezpieczenie opóźnienia, utraty bagażu;
 • pomoc

Usługi  członkostwa w Executive Club Intenational:

 • zniżki w hotelach (do 50%);
 • zniżki w wypożyczalniach samochodów (do 30%);
 • dostęp do prywatnych klubów na całym świecie (golf, fitness itp.)

KARTA KREDYTOWA VISA ELECTRON

Bank Śląski SA ma przyjemność zaprezentować Państwu zupełnie nową kartę kredytową VISA Electron. Warto ją posiadać przede wszystkim dlatego, że dzięki niej można wykorzystać dodatkową gotówkę w ramach atrakcyjnego limitu. Są też inne zalety tej karty. Kartę może uzyskać każdy, kto posiada konto osobiste w Banku Śląskim przez minimum 3 miesiące, a regularne dochody, które wpływają na to konto to wynoszą nie mniej niż 700 zł miesięcznie. Możesz również otrzymać jedną dodatkową kartę dla wyznaczonej osoby. Posiadacz karty dodatkowej będzie mógł również skorzystać z limitu przyznanego karcie głównej.

Korzystanie z karty kredytowej VISA ELECTRON jest bezpieczne, ponieważ:

 • każda transakcja dokonana kartą jest autoryzowana, dzięki czemu nie ma możliwości przekroczenia kwoty przyznanego limitu
 • w przypadku utraty karty Bank Śląski bierze odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane kartą od momentu zarezerwowania karty przez Klienta

Karta kredytowa Visa ELECTRON

Wystarczy wypełnić wniosek o kartę kredytową  VISA Electron w oddziale Banku Śląskiego prowadzącym konto osobiste  i okazać:

 1. Dowód osobisty – w przypadku obywateli polskich lub paszport z dokumentem potwierdzającym miejsce stałego pobytu – w pozostałych przypadkach;
 2. drugi dokument potwierdzający tożsamość:
  1. książeczka wojskowa – mężczyźni w wieku poborowym będący obywatelami polskimi;
  2. paszport, karta ubezpieczenia, prawo jazdy itp. – inni Wnioskodawcy

Karta MAESTRO

Kartę może otrzymać każdy posiadacz rachunku bieżącego prowadzonego w Banku Śląskim, współposiadacz tego rachunku lub pełnomocnik do niego wyznaczony.

Korzystając z karty MAESTRO możesz zyskać:

 • Bezpieczeństwo dysponowania pieniędzmi zarówno w kraju, jak i za granicą
 • Wygoda, ponieważ za zakupy w punktach handlowych i usługowych oznaczonych symbolem Maestro zapłacisz kartą, nie będziesz już potrzebował gotówki
 • Możliwość wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych symbolem MAESTRO lub EUROCARD/MASTERCARD zarówno w kraju, jak i za granicą lub w kasach bankowych ze znakiem karty
 • Możliwość stałej kontroli wydatków dzięki bezpłatnej usłudze sprawdzania stanu konta w ponad 460 bankomatach Banku Śląskiego.

Aby otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek o kartę w oddziale prowadzącym rachunek bieżący. Można to zrobić jednocześnie z otwarciem konta osobistego. Wkrótce potem otrzymasz kod PIN do swojej karty pocztą. Otrzymanie kodu PIN to sygnał, że karta czeka na odbiór w oddziale.

Wszystkie płatności kartą Maestro mogą być regulowane do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bieżącym w Banku Śląskim. Podpisując osobną umowę, możesz rozporządzać dowolną kwotą w ramach przyznanego limitu zadłużenia na koncie. Jeśli potrzebujesz wypłacić gotówkę z bankomatów Banku Śląskiego, możesz wypłacić do 5000 zł dziennie. Karta jest ważna przez okres 2 lat od daty jej wydania. Okres ważności upływa ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie. W miesiącu poprzedzającym datę ważności automatycznie wydajemy Ci nową kartę. Zostanie on przygotowany do odbioru w oddziale prowadzącym Twoje konto osobiste. I co ważne, wydanie nowej karty nie zmienia PIN-u.

Limit zadłużenia konta

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której potrzebujemy większej ilości pieniędzy niż ta, którą mamy w tej chwili. Limit zadłużenia na Twoim koncie to dodatkowe środki finansowe, do których masz stały dostęp. Są one tak proste w użyciu, jak pieniądze zgromadzone na koncie na koncie. Dodatkowe środki w ramach limitu zadłużenia może wykorzystać każdy posiadacz rachunku, który regularnie zasila konto.

Limit zadłużenia na koncie to wygodny i stały dostęp do dodatkowych środków finansowych. Wysokość przyznanego limitu zwiększa ilość dostępnych środków na Twoim koncie i jest stale do Twojej dyspozycji. Dlatego dodatkowe środki w ramach limitu zadłużenia można wykorzystać w dowolnym momencie. Odsetki są wypłacane tylko od wykorzystanej kwoty.

Limit zadłużenia to odnawialna linia kredytowa. Oznacza to, że każdy wpływ na konto odnawia limit o kwotę wpłaty. Przyznanie limitu jest znacznie łatwiejsze niż uzyskanie pożyczki. Po prostu nie musisz potwierdzać swojej zdolności kredytowej ani ustanawiać zabezpieczenia za każdym razem, gdy potrzebujesz dodatkowych pieniędzy. Spłata limitu jest automatyczna, więc nie wiąże się z płaceniem rat czy pilnowaniem terminów płatności. Nie narzucamy również terminu spłaty kwoty limitu. Ponadto masz możliwość zmiany jego ilości w wybranym przez siebie momencie.

Wysokość limitu ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Jeśli przyznany limit zadłużenia przekracza 50 000. PLN jest wymagany w postaci:

 • weksel in blanco – dla osób samotnych lub małżonków posiadających majątek odrębny
 • weksel in blanco poręczony przez małżonka – dla małżonków, którzy nie posiadają majątku odrębnego

Aby otrzymać limit zadłużenia na swoim koncie, wystarczy wypełnić prosty formularz w oddziale, który prowadzi Twoje konto. Po kilku dniach od podpisania umowy, wysokość przyznanego limitu zwiększy kwotę środków dostępnych na Twoim koncie. Umowa limitowa zawierana jest na rok i przedłużana o kolejne 12 miesięcy, bez konieczności wizyty w oddziale. O limit można ubiegać się również poprzez  system BSKOnLine.

Oprocentowanie limitu zadłużenia na koncie wynosi 20,9%. Prowizja pobierana jest od wysokości przyznanego limitu raz w roku.

Polecenia zapłaty

Stronami ugód w formie poleceń zapłaty są: wierzyciel, dłużnik, bank wierzyciela i bank dłużnika. Podpisanie umowy z wierzycielem przez bank oznacza, że bank wyraża zgodę na skorzystanie przez wierzyciela z tego typu ugody ze swoimi dłużnikami. BSK S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy polecenia zapłaty z wierzycielem bez podania przyczyny. Zawarcie takiej umowy będzie wiązało się z oceną przez bank sytuacji finansowej wierzyciela. Warunkiem wykonania przez bank dłużnika jest posiadanie przez dłużnika rachunku osobistego lub bieżącego w BSK S.A. i złożenie przez niego w dowolnym oddziale oraz w siedzibie wierzyciela upoważnienia do obciążenia jego rachunku bankowego kwotą polecenia zapłaty otrzymanego od wierzyciela.

BSK S.A.  prowadzi rozliczenia w formie polecenia zapłaty zgodnie z ograniczeniami dotyczącymi wysokości jednorazowej kwoty płatności określonej w Zarządzeniu Prezesa NBP. Maksymalna kwota płatności jednolitej nie może przekroczyć równowartości:

 • 1 000 eur – jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • 10 000 EUR – w przypadku pozostałych dłużników,

przeliczone na ZŁOTE według średniego kursu EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie.

Rozliczenie transakcji polecenia zapłaty w transakcjach międzybankowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem KIR S.A. w systemie ELIXIR, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie polecenia zapłaty. Zlecenie płatnicze realizowane pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem będącym klientami BSK S.A. jest rozliczane za pośrednictwem systemu informatycznego banku.

Wierzyciel zobowiązany jest do przekazania BSK S.A. dyspozycji polecenia zapłaty dla transakcji wewnątrzbankowych i międzybankowych nie później niż w dniu poprzedzającym termin płatności za te polecenia zapłaty.

BSK S.A., jako bank dłużnika, odmawia wykonania polecenia zapłaty z następujących powodów:

 • nieuwierzenie przez dłużnika upoważnienia banku do wykonania polecenia zapłaty obciążającego rachunek bankowy dłużnika
 • niewystarczające środki na rachunku bankowym dłużnika w dniu wykonania dyspozycji niezbędnych do pełnego pokrycia otrzymanego polecenia zapłaty
 • zajęcie środków na rachunku bankowym przez upoważnione do tego organy
 • niezgodność numeru rachunku bankowego dłużnika na upoważnieniu z numerem podanym przez wierzyciela w zleceniu płatniczym
 • przekroczenie dopuszczalnej kwoty polecenia zapłaty, której wysokość została określona w Zarządzeniu Prezesa NBP.

 Halo Slaski

Jak jak najszybciej sprawdzić saldo konta? Jak sprawnie zrealizować transakcję bankową?
Oczywiście dzwoniąc do automatycznego serwisu telefonicznego HaloŚląski.

HaloŚląski to automatyczna usługa telefoniczna, dzięki której wszyscy posiadacze konta osobistego w Banku Śląskim mogą szybko i wygodnie sprawdzić saldo swoich środków oraz dokonywać transakcji na rachunkach.  Jakie operacje można wykonywać za pośrednictwem HaloŚląskiego?

HaloŚląski umożliwia:

 • wykonywanie przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Banku Śląskim (np. z konta osobistego do TPO)
 • dokonywanie wpłat na inne rachunki w Banku Śląskim lub innych bankach (np. opłaty za czynsz, energię, gaz)
 • dokonywanie przelewów do ZUS
 • dostęp do aktualnych informacji o saldzie na rachunkach osobistych, oszczędnościowych, depozytowych i kredytowych
 • sprawdzanie zrealizowanych transakcji na rachunkach
 • otrzymywanie faksem informacji o saldach rachunków i transakcjach na nich przeprowadzanych
 • szybka rezerwacja kart płatniczych wydawanych przez Bank Śląski
 • złożenie zamówienia na spersonalizowane formularze zamówień przelewowych

Codziennie. HaloŚląski jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Z HaloŚląskiego można korzystać  łącząc się ze wszystkimi typami telefonów. Zarówno te starsze, pracujące w systemie impulsowym, jak i nowsze, pracujące w układzie tonalnym. Specjalny numer (+ 48 32) 205 44 43 umożliwia również łączenie się z usługą za pośrednictwem telefonów komórkowych i dzwonienie z zagranicy.

HaloŚląski można zamówić na dwa sposoby:

 • dzwoniąc do HaloŚląskiego , wystarczy zadzwonić pod numer: 0 800 10 20 30 lub
  (+ 48 32) 205 44 43 (dla użytkowników telefonów komórkowych i połączeń z zagranicy) i podać swój osobisty numer konta. Pocztą otrzymasz numer klienta oraz kod PIN, które są niezbędne do korzystania z naszej usługi. Od teraz HaloŚląski jest do Państwa dyspozycji.
 • przyjście do oddziału banku prowadzącego Twoje konto osobiste gdzie administrator przypisze Ci numer Klienta oraz kod PIN. Natychmiast po ich otrzymaniu można skorzystać z HaloŚląskiego.

W obu przypadkach, aby móc dokonywać przelewów na rachunki należące do innych osób i podmiotów, zarówno w Banku Śląskim, jak i w innych bankach, wystarczy udać się do oddziału prowadzącego konto osobiste i wypełnić odpowiedni formularz. Prosimy o odesłanie formularza do dyspozytora lub wrzucenie go do skrytki bankowej w oddziale. Przelewy na ww. konta mogą być dokonywane najpóźniej po upływie trzech dni od momentu złożenia formularza.

Tak. Przez pierwsze 60 dni od momentu zamówienia HaloŚląski , korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne.

Opłaty związane z korzystaniem z HaloŚląski zostały ustalone w taki sposób, aby Klient ponosił minimalne koszty, płacąc jedynie za wykonane czynności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji Banku Śląskiego.

BSK On-Line

BSKOnLine to nic innego jak system bankowości internetowej, który umożliwi Ci szybki i wygodny dostęp do twoich rachunków w Banku Śląskim. Innymi słowy, jest to internetowy oddział naszego Banku, do którego masz dostęp 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca na świecie.

Korzystając z usługi BSKOnLine, możesz w ramach kategorii:

 • KONTA
  uzyskują informacje o statusie konta, otrzymują historię rachunku lub wyciąg, przeglądają raport z bieżących transakcji, dokonują przelewu na rachunki w Banku Śląskim lub na rachunki w innych bankach (np. opłaty za energię, czynsz lub polisę ubezpieczeniową), zlecają przelew z odroczonym terminem płatności
 • OSZCZĘDNOŚCI
  zakładają lub likwidują konto oszczędnościowe, dokonują wpłaty na to konto, uzyskują bieżące informacje o zrealizowanych transakcjach i otrzymują historię rachunku
 • DEPOSITS
  zakłada lub likwiduje lokatę, otrzymuje historię konta i korzysta z kalkulatora, który obliczy, ile możesz zyskać dzięki danej lokacie
 • POŻYCZKI
  obliczają wysokość rat dla wybranej kwoty kredytu i danego okresu spłaty za pomocą kalkulatora na stronie internetowej, wypełniają i wysyłają wniosek o kredyt odnawialny lub gotówkowy, dokonują spłaty lub wypłaty z rachunku kredytu odnawialnego, uzyskują informacje o bieżących transakcjach, otrzymują historię rachunku
 • KARTY
  wypełniają i wysyłają wniosek o kartę płatniczą, rezerwują kartę na wypadek jej zgubienia lub kradzieży
 • USTAWIENIA
  otrzymują rejestr ostatnich operacji, korespondują z Bankiem, zmieniają hasło, blokują poszczególne usługi

BSKOnLine do:

 • oczywista wygoda i oszczędność czasu, ponieważ wszystkie operacje na swoich kontach wykonujesz z wybranego miejsca, bez konieczności odwiedzania tradycyjnego oddziału Banku, wystarczy dostęp do Internetu
 • pełna kontrola nad swoimi pieniędzmi, ponieważ w oddziale online wszystkie operacje wykonujesz samodzielnie, dzięki czemu na bieżąco kontrolujesz aktualny stan swoich rachunków i transakcji
 • efektywne oszczędzanie, ponieważ w każdej chwili możesz przelać swoje pieniądze z konta osobistego na bardziej dochodowe oprocentowane konto oszczędnościowe
 • niskie opłaty, ponieważ operacje realizowane przez Internet są tańsze niż te przeprowadzane w placówkach bankowych czy na poczcie

BSKOnLine to system, który działa w „czasie rzeczywistym”. Oznacza to, że wszystkie transakcje dokonywane za pośrednictwem Internetu realizowane są na bieżąco. Dzięki temu otrzymujesz natychmiastową informację, czy właśnie dokonywany przelew został z jakiegoś powodu zaakceptowany, czy odrzucony. Informacje te są na bieżąco sprawdzane przez system bankowy, dzięki czemu zawsze wiesz, co dzieje się z Twoimi pieniędzmi.

Nie musisz go szukać. Wystarczy odwiedzić internetowy oddział Banku Śląskiego pod adresem http://www.bsk.com.pl/ znajdziesz tam również wersję demonstracyjną systemu, która pokaże Ci, jak szybka i wygodna jest usługa w BSKOnLine. Następnie wystarczy złożyć wizytę w banku śląskim, który prowadzi Twoje konto osobiste w celu podpisania umowy na korzystanie z  systemu BSKOnLine.   Następnego dnia Twoje konto w internetowym oddziale naszego Banku będzie aktywne.

Nie pobieramy żadnych opłat i prowizji za udostępnienie systemu. Nie pobieramy również miesięcznej subskrypcji za korzystanie z BSKOnLine. Tylko w niektórych przypadkach Klient ponosi minimalne koszty płacąc za przelewy dokonywane na rachunki znajdujące się w innych bankach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji Banku Śląskiego.

Oczywiście! Każda realizowana przez Ciebie transakcja jest zabezpieczona i potwierdzona Twoim podpisem elektronicznym. Dzięki osobistemu identyfikatorowi i hasłu możesz mieć pewność, że nikt inny nie może korzystać z Twojego konta.

Pełne bezpieczeństwo systemu gwarantują również najnowocześniejsze i w pełni sprawdzone rozwiązania technologiczne.

Klientem  oddziału BSKOnLine może być każdy posiadacz konta osobistego w Banku Śląskim, który chce skorzystać z usług za pośrednictwem sieci Internet. Wystarczy wypełnić wniosek rejestracyjny, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.bsk.com.pl/ Po otrzymaniu klucza prywatnego przyznanego przez system i ustawieniu hasła, należy przesłać wniosek do Banku za pomocą BSKOnLine.

Domowa gotówka

HomeCash to system elektroniczny, który umożliwia bezpośrednią komunikację między domem i / lub biurem a bankiem za pośrednictwem łączy telefonicznych. Pozwala nie tylko na bieżącą obsługę rachunku bankowego, ale także umożliwia kompleksową prezentację danych oraz daje możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami (np. finansowo-księgowymi czy płacowymi).

HomeCash to program całkowicie zgodny z rokiem 2000, który pozwoli uniknąć nieoczekiwanych problemów związanych z wejściem w nowe tysiąclecie.

Sieć dostępowa dedykowana przez BP Telbank przeznaczona jest wyłącznie dla  klientów MultiCash i HomeCash. Bank Śląski gwarantuje realizację wszystkich prawidłowych dyspozycji przesłanych do banku i ponosi konsekwencje ich niewykonania. Inną formą wsparcia dla użytkownika jest Infolinia – porady oferowane przez bank i rozwiązywanie istniejących problemów.  System bankowości elektronicznej HomeCash pozwala na dokonywanie płatności krajowych 24 godziny na dobę, w weekendy i święta bez konieczności wizyty w oddziale banku. Dzięki wspierającym bazom danych wprowadzanie poleceń przelewu jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu. Wystarczy wybrać z listy przygotowane wcześniej informacje, wpisać kwotę i szczegóły płatności. Istnieje opcja stałych i terminowych poleceń, dzięki czemu sam system przygotowuje polecenia we właściwym czasie. HomeCash pozwala również na import danych z innych aplikacji finansowych, co eliminuje potrzebę wielokrotnego przepisywania tych samych danych.

HomeCash umożliwia przeglądanie wyciągów z konta zawierających szczegółowe informacje o każdej operacji, a także bilans otwarcia i zamknięcia.

Bieżąca analiza stanu konta ma ogromne znaczenie dla efektywnego zarządzania gotówką. HomeCash pozwala określić saldo początkowe jeszcze przed otwarciem banku.

Korzyści finansowe

 • obniżenie kosztów dokonywania płatności,
 • możliwość śledzenia operacji na kontach,
 • dokonywanie płatności w najkorzystniejszym czasie.

Oszczędność czasu

 • szybsze operacje,
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju operacji finansowych bezpośrednio z domu i/lub biura, bez konieczności wizyty w banku czy wysyłania pracowników do banku,
 • dopracowaną procedurę sporządzania i wysyłania zleceń płatniczych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych,

Łatwość

 • funkcjonowanie w środowisku © MS Windows,
 • wybór opcji poprzez menu lub ikony,
 • autoreferencyjny opis przeznaczenia ikon,
 • pomoc dostępna na każdym etapie pracy,
 • przejrzysty graficzny interfejs użytkownika,

Bezpieczeństwo danych finansowych

 • Weryfikacja hasła – umożliwia jednoznaczną identyfikację właściwego użytkownika.
 • Hierarchia praw dostępu – pozwala skutecznie określić zakres czynności, które użytkownik może wykonywać oraz dane, do których może mieć dostęp.
 • Rejestracja aktywności – system rejestruje wszystkie wykonane operacje, wraz z identyfikacją użytkownika.
 • Plik BPD – plik ten zawiera informacje techniczne niezbędne do nawiązania komunikacji oraz klucz transmisyjny umożliwiający identyfikację użytkownika inicjującego transmisję.
 • Kod PIN – nawiązanie komunikacji z bankiem wymaga wprowadzenia prawidłowego kodu PIN.
 • Kontrola podczas transmisji – po każdej komunikacji z bankiem serwer systemowy po stronie bankowej sprawdza szereg danych takich jak: tożsamość, uprawnienia do konta, uprawnienia do sesji transmisji, transmisja bezbłędna. Jeśli osoba nieupoważniona spróbuje pobrać lub wysłać dane do banku, serwer po stronie banku nie zaakceptuje danych i transmisja zostanie przerwana.
 • Kodowanie transmisji danych – wszystkie dane wysyłane z banku do klienta i od klienta do banku są kodowane przy użyciu odpowiedniego algorytmu.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe w PLN ze zmiennym oprocentowaniem


Okres wpłaty
dla kwot
od 500 zł
dla kwot
od 5 000 zł
3 miesiące 12,50 % 13,50 %
6 miesięcy 13,50% 14,00%
12 miesięcy 13,75% 14,25%
24 miesiące 14,50%

Dla lokat 3-, 6-, 12-miesięcznych poniżej 500 zł oprocentowanie wynosi 6,00%.

Lokaty terminowe w PLN ze stałym oprocentowaniem


Okres wpłaty
dla kwot
od 500 zł
dla kwot
od 5 000 zł
1 miesiąc 12,25% 12,75%
3 miesiące 12,20% 12,70%
6 miesięcy 12,00% 12,25%
12 miesięcy 10,50%

W przypadku depozytów wycofanych ze sprzedaży i automatycznie odnawialnych oprocentowanie wynosi:

 • dla lokat 2-miesięcznych 12.20%
 • dla depozytów 9-miesięcznych 6.00%

Depozyty te otwarte lub przedłużone przed dniem 9 kwietnia 2001 r. są oprocentowane według stopy procentowej obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Dla lokat od 50 000 zł proponuje się wynegocjowane oprocentowanie.

Bank Śląski S.A.

5/5 - (1 vote)

rozdział pracy mgr

Bank Śląski S.A., założony w 1872 roku w Katowicach jako Bank dla Górnego Śląska, jest jednym z najstarszych banków w Polsce. Jego początkowa misja polegała na wspieraniu rozwoju przemysłu i handlu na terenie bogatego w zasoby naturalne Górnego Śląska, szczególnie w zakresie finansowania lokalnej infrastruktury przemysłowej, takiej jak kopalnie i huty.

Po II wojnie światowej, w wyniku zmian politycznych i gospodarczych w Polsce, bank został znacjonalizowany i zaczął funkcjonować w systemie gospodarki centralnie planowanej, obsługując przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe i rolnicze. W okresie PRL Bank Śląski stał się ważnym elementem systemu bankowego, oferując usługi dla szerokiego spektrum klientów.

Zmiany polityczne i ekonomiczne końca lat 80. XX wieku, w tym upadek komunizmu w Polsce i przejście do gospodarki rynkowej, przyniosły dla Banku Śląskiego okres intensywnych przemian. Rozpoczęła się prywatyzacja banku, co doprowadziło do zmiany struktury właścicielskiej i orientacji biznesowej. Wejście banku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 1997 roku było znaczącym krokiem w jego rozwoju.

Przełomowym momentem dla Banku Śląskiego było nawiązanie współpracy z holenderską grupą finansową ING Group. W 2001 roku ING Group stał się głównym akcjonariuszem banku, a bank zmienił nazwę na ING Bank Śląski. Ta współpraca otworzyła bank na nowe możliwości, w tym rozwój nowoczesnych usług bankowych, jak bankowość internetowa i mobilna.

Obecnie ING Bank Śląski koncentruje się na innowacjach, szczególnie w obszarze cyfrowym, stając się liderem w wprowadzaniu nowych technologii bankowych w Polsce. Bank aktywnie rozwija strategię cyfrową, oferując klientom zaawansowane usługi online i aplikacje mobilne. Jednocześnie bank angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, wspierając różnorodne inicjatywy społeczne i ekologiczne. Wizja Banku Śląskiego na przyszłość skupia się na dalszym rozwoju technologicznym, umacnianiu pozycji na rynku oraz budowaniu długoterminowych relacji z klientami.

Oferta Banku Śląskiego S.A. w roku 1999

Bank Śląski S.A. oferuje swoim klientom indywidualnym 4 rodzaje rachunków bieżących. Należą do nich:

 • Konto STUDENT
 • Pakiet
 • Pakiet PLUS
 • Pakiet SUPER PLUS

Konto studenckie

To konto jest przeznaczone dla młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat, zarówno studiujących, jak i studiujących.

Zawarcie umowy i otwarcie rachunku osobistego (w tym konta oszczędnościowego) następuje z chwilą podpisania i podpisania przez bank podpisanego przez klienta:

 • formularz umowy o osobiste konto oszczędnościowo-rozliczeniowe
 • wniosek o otwarcie Programu Oszczędności Terminowych
 • umowa o świadczenie automatycznej usługi telefonicznej „Halo Śląski”,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Osoba otwierająca rachunek osobisty składa:

 • w przypadku rezydentów (ważna legitymacja studencka oraz legitymacja lub paszport wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi adres stałego pobytu i podającymi ich numer PESEL),
 • w przypadku nierezydentów (ważna legitymacja studencka lub szkolna oraz paszport wraz z deklaracją stałego pobytu klienta.

Umowa rachunku wiąże strony do 28 dnia miesiąca następującego po dniu zakończenia 26. urodzin przez posiadacza. Jeśli właściciel nie przekształci konta na żadne wybrane przez siebie konto w tym okresie, bank przekształci konto w konto osobiste przechowywane w pakiecie podstawowym.

Pełnomocnik na koncie oszczędnościowym to osoba, która jest pełnomocnikiem na koncie osobistym w zakresie ustalonym na koncie osobistym.

Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane w każdym czasie prowadzenia rachunku przez każdą osobę, która zna numer rachunku, imię i nazwisko jego posiadacza oraz siedzibę oddziału prowadzącego rachunek. Płatności można dokonywać w gotówce i bezgotówkowo.

Posiadacz rachunku może dokonywać wypłat w dowolnym momencie w okresie obowiązywania umowy. Wypłata środków nie zmniejsza należnego oprocentowania. Wypłaty z konta można dokonać w gotówce i bezgotówkowej.

Zamknięcie konta oszczędnościowego następuje po rozwiązaniu umowy o konto osobiste. Zamknięcie konta może nastąpić z chwilą rozwiązania umowy przez oddział, bez wypowiedzenia – jeżeli saldo zerowe utrzymuje się przez okres 6 miesięcy. W dniu zamknięcia rachunku osobistego środki z konta oszczędnościowego wraz z należnymi odsetkami są wypłacane w gotówce lub przelewane na wskazane konto zgodnie z instrukcjami klienta. W przypadku braku takiej instrukcji oddział księguje środki na nieoprocentowanym rachunku zbiorczym.

Pakiet

Pakiet tworzony jest z myślą o klientach, którzy bardzo rzadko korzystają z konta. To konto jest zwykle używane do otrzymywania wynagrodzeń z miejsca pracy. W ramach pakietu klient otrzymuje bezpłatnie:

 • wypłata gotówki w bankomatach BSK S.A.
 • otrzymuje jeden wyciąg miesięcznie z informacjami o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i statusie gotówki na koncie osobistym
 • może regulować stałe zlecenia płatnicze (mieszkaniowe, ubezpieczeniowe, gazowe, elektryczne i inne)
 • przelewanie pieniędzy z konta osobistego na inne własne konta BSK (oszczędności kredytowe i termin)
 • wpłaty gotówkowe na własny rachunek

W ramach tego pakietu BSK oferuje za dodatkową opłatą:

 • VISA ELECTRON
 • generacja VISA CLASIC CHARGE
 • puste czeki
 • przelew pieniężny
 • wypłaty gotówki w kasach BSK za pomocą banknotu
 • wysyłanie wyciągów po każdej dokonanej transakcji
 • sprawdzanie salda gotówkowego na koncie osobistym w oddziale banku
 • sporządzanie wyciągów na życzenie w oddziale banku
 • możliwość zadłużenia na koncie osobistym
 • korzystanie z serwisu telefonicznego HaloŚląski
 • korzystanie z usługi elektronicznej HomeCash

Pakiet plus

Pakiet ten charakteryzuje się tym, że klient korzysta z rachunku bieżącego głównie za pomocą karty electron visa. W ramach pakietu plus świadczone są bezpłatne usługi:

 • wypłata gotówki w bankomatach BSK
 • otrzymuje jeden wyciąg miesięcznie z informacjami o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i statusie gotówki na koncie osobistym
 • może regulować stałe zlecenia płatnicze (mieszkaniowe, ubezpieczeniowe, gazowe, elektryczne i inne)
 • przelewanie pieniędzy z konta osobistego na inne własne konta BSK (oszczędności kredytowe i termin)
 • wpłaty gotówkowe na własny rachunek
 • jedna karta VISA ELECTRON na Twoje konto
 • przelewanie pieniędzy na konta zagraniczne
 • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej HomeCashe

W ramach tego pakietu BSK oferuje za dodatkową opłatą:

 • VISA ELECTRON
 • generacja VISA CLASIC CHARGE
 • puste czeki
 • przelew pieniężny
 • wypłaty gotówki w kasach BSK za pomocą banknotu
 • wysyłanie wyciągów po każdej dokonanej transakcji
 • sprawdzanie salda gotówkowego na koncie osobistym w oddziale banku
 • sporządzanie wyciągów na życzenie w oddziale banku
 • możliwość zadłużenia na koncie osobistym
 • korzystanie z serwisu telefonicznego HaloŚląski

Pakiet Super

 Przeznaczony jest dla bardzo aktywnych klientów korzystających z szerokiej gamy usług bankowych. W ramach tego pakietu bank oferuje bezpłatnie:

 • wypłata gotówki w bankomatach BSK
 • otrzymuje jeden wyciąg miesięcznie z informacjami o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i statusie gotówki na koncie osobistym
 • może regulować stałe zlecenia płatnicze (mieszkaniowe, ubezpieczeniowe, gazowe, elektryczne i inne)
 • przelewanie pieniędzy z konta osobistego na inne własne konta BSK (oszczędności kredytowe i termin)
 • wpłaty gotówkowe na własny rachunek
 • jedna karta VISA ELECTRON na Twoje konto
 • przelewanie pieniędzy na konta zagraniczne
 • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej HomeCash
 • druga karta VISA ELECTRON
 • jedna karta VISA CLASIC CHARGE
 • pięć etatów czekowych rocznie
 • wypłaty gotówki w kasach BSK za pomocą banknotu
 • wysyłanie wyciągów po każdej dokonanej transakcji
 • sprawdzanie salda gotówkowego na koncie osobistym w oddziale banku
 • korzystanie z serwisu telefonicznego HaloŚląski

za dodatkową opłatą można otrzymać:

 • każda kolejna karta VISA ELECTRON
 • każda kolejna karta CLASIC CHARGE VISA
 • dodatkowe formularze czekowe
 • możliwość zadłużenia się na koncie

Czek podróżny służy do dokonywania płatności za towary i usługi oraz do wypłacania gotówki w kasach banków honorujących czek podróżny emitenta, oznaczony oficjalnym emblematem emitenta.

Sprzedaż czeku następuje po okazaniu dowodu osobistego, dokonaniu płatności i złożeniu podpisu na każdym zakupionym czeku w obecności pracownika banku.

ciąg dalszy tej pracy mgr nastąpi…

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

5/5 - (4 votes)

Bank Polska Kasa Opieki S.A.  został powołany w 1929 roku do świadczenia usług bankowych na rzecz polskiej emigracji. Z czasem  jej działalność została rozszerzona o usługi finansowe w zakresie wymiany towarów polskich z zagranicą, prowadzone przez oddziały krajowe i zagraniczne, m.in.: w Paryżu, Nowym Jorku, Buenos Aires. Bank Polska Kasa Opieki S.A.  dbał o polską emigrację gospodarczą i jej relacje z krajem, wspierał przedsięwzięcia gospodarcze Polonii. W czasie II wojny światowej zagraniczne oddziały kontynuowały działalność bankową. W 1945 roku jego działalność krajowa została reaktywowana. Bank otrzymał prawa dewizowe, a głównym przedmiotem jego działalności był początkowo eksport wewnętrzny. W 1974 roku działalność handlowa została wyłączona z jej działalności, przenosząc ją do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw[1].

W 1990 roku bank opracował i przyjął nową strategię rozwoju. Wprowadzono marketingową koncepcję targetowania zorientowanego na klienta. W wyniku przebudowy struktury organizacyjnej banku powstały trzy działy: indywidualna obsługa klienta, obsługa podmiotów gospodarczych oraz pion inwestycyjny. Bank zajmował się również obsługą i finansowaniem dużych przedsiębiorstw, finansowaniem handlu zagranicznego, obsługą kart płatniczych, zarządzaniem funduszami powierniczymi, doradztwem finansowym i pośrednictwem, a także bankowością hipoteczną oraz świadczeniem usług zaufania.

16 września 1996 roku powstała grupa bankowa Polska Kasa Opieki S.A.  (konsolidacja banku), w której skład obok dominującej Polskiej Kasy Opieki S.A.  wszedł: Pomorski Bank Kredytowy S.A., Powszechny Bank Gospodarczy S.A., Bank Depozytowo – kredytowy S.A. – znany jako Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Grupa Bankowa PeKaO S.A.[2]

Konsolidacja banku miała na celu zwiększenie możliwości rozwojowych jego członków poprzez poprawę jakości i poszerzenie zakresu usług świadczonych na rzecz klientów oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego członków poprzez wzajemne zagwarantowanie płynności płatniczej.

W pierwszym kwartale 1998 roku. Zarząd Banku dokonał przeglądu struktur organizacyjnych i strategii Grupy Kapitałowej PeKaO S.A. oraz przyjął plan głębokiej reorganizacji i nową strategię rozwoju. Filarami tej strategii są pełna prywatyzacja banku oraz szybka fuzja banków Grupy. W ramach realizacji nowej strategii, w dniu 24 kwietnia 1998 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zatwierdzającą połączenie czterech banków Grupy PeKaO S.A. w jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce.

W dniu 14 maja 1998 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcjami Banku PeKaO S.A. – Grupy PekaO S.A.

1 stycznia 1999 roku w wyniku połączenia czterech banków grupy PeKaO S.A. powstał  nowy Bank PeKaO S.A.

W dniu 3 sierpnia 1999   roku zakończyła się sprzedaż akcji Banku PeKaO S.A. poza rynkiem regulowanym na rzecz konsorcjum UniCredito oraz Allianz.

Bank Polska Kasa Opieki S.A.  to bezpieczny bank z największym kapitałem własnym, który dziś w sytuacji, gdy żaden z polskich banków po 1 stycznia 2000 roku nie będzie już korzystał z gwarancji Skarbu Państwa – jest najlepszym zabezpieczeniem dla powierzonych bankowi środków. Bank – o wiarygodnych akcjonariuszach, należących do wiodących banków światowych i europejskich.

Obecnie bank jest bankiem uniwersalnym, wykonującym operacje we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych relacjach bankowych. Bank Polska Kasa Opieki S.A.  służy ludności w dziedzinie osiedli zagranicznych i gromadzi ponad połowę wkładów walutowych ludności[3].

Dla klientów indywidualnych w zakresie rachunków bank oferuje: rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Eurokonto, Eurokonto Business, lokaty terminowe: lokaty standardowe, Eurolokaty, lokaty rentierskie lokaty.

Dla klientów instytucjonalnych bank oferuje: rachunek bieżący w PLN i walutach wymienialnych, Eurokonto Biznes, Pakiet Samorządowy, Lider Biznesu, lokaty terminowe w PLN, lokaty terminowe w walutach obcych, lokaty ZŁOTÓWKI.

W zakresie kredytów bank oferuje klientom indywidualnym: kredyt w Eurokonto, kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt hipoteczny DOM, kredyt budowlany i hipoteczny DOM, kredyt na zakup środków transportu, kredyt dla studentów, kredyt mieszkaniowy.

Dla klientów instytucjonalnych bank oferuje: kredyty w podstawowym rachunku w rachunku bieżącym, kredyty w rachunku kredytowym, kredyt w rachunku bieżącym lub kredyty na rachunku Eurokonto.

Dodatkowe produkty banku to: kredyt HOSSA, przechowywanie papierów wartościowych, rozrachunek transakcji na papierach wartościowych,  program EuroCare oraz Eurofund.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. posiada 720 oddziałów (stan na 31.12.1999).

Bank ten działa na jeleniogórskim rynku od 1992 roku.


[1] Krzyżkiewicz Z., Jaworski W., Puławski M., „Banking Leksykon – skład wymiana”, Warszawa 1998, s.73

[2] Krzyżkiewicz Z., Jaworski W., Puławski M., „Banking Leksykon – skład wymiana”, Warszawa 1998, s.73

[3] Krzyżkiewicz Z., Jaworski W., Puławski M., „Banking Leksykon – skład wymiana”, Warszawa 1998, s.73

Klasyfikacja banków

5/5 - (4 votes)

W literaturze dokonuje się różnego rodzaju klasyfikacji banków. Zazwyczaj uznaje się, że współczesny system bankowy obejmuje następujące podstawowe grupy banków:

a. Bank Centralny powstał na bazie banków centralnych – jest to bank państwowy, który jednocześnie pełni trzy funkcje:
1. banku emisyjnego
2. bank banków
3. bank gospodarki narodowej

Bank centralny jest z jednej strony regulatorem całej krajowej podaży pieniądza i bilansu płatniczego, z drugiej zaś bankiem państwowym w zakresie udzielania kredytów rządowi, obsługi długu publicznego i obsługi budżetu gotówkowego. Zadaniem banku centralnego jest zapewnienie stabilności waluty narodowej oraz wpływanie na gospodarkę narodową w taki sposób, aby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu narodowego i spadek bezrobocia. Bank Banków jest bankiem rezerwowym dla banków operacyjnych. Tworzy dwa rodzaje pieniędzy:

 • Banknot jako centralna gotówka,
 • Pieniądz żyrowy – centralny pieniądz rezerwowy.

Ważną funkcją banku centralnego jest również obsługa, organizacja i realizacja zagranicznych transakcji płatniczych, realizacja polityki kursowej państwa, pośrednictwo w zakupie złota i walut obcych oraz zarządzanie międzynarodowymi rezerwami gotówkowymi.

b. Banki Korporacyjne – banki te świadczą pewne społecznie niezbędne usługi, obsługują transakcje gotówkowe i rzeczowe, az drugiej strony są korporacjami, których celem powinien być zysk. Dlatego też cel działalności banku komercyjnego jest kompleksowy. Jest to taki rozwój usług bankowych, w którym zachowana jest zasada rentowności banku, która nie pogarszałaby jego płynności, nie naruszałaby obowiązujących przepisów i nie podtrzymywała zaufania klientów.

c. Banki specjalne – są to banki, których sfera działalności jest wyjątkowa w porównaniu z bankami komercyjnymi pod względem zakresu i formy lub rodzaju grupy klientów.
Wśród nich wyróżniają się:
– banki inwestycyjne,
– banki hipoteczne,
– firmy kredytowe,
– banki rolnicze,
– brzegi odwadniające,
– banki miejskie,

d. Banki oszczędnościowe – ich zadaniem jest ścisłe powiązanie działalności oszczędnościowej tych instytucji z potrzebami drobnych producentów i gospodarstw domowych oraz samorządów. Jednocześnie muszą to być jednostki rentowe zainteresowane ich wynikami. Banki oszczędnościowe to niezależne banki uniwersalne, które mogą przeprowadzać wszystkie transakcje przewidziane prawem bankowym. Funkcjonują jako bank uniwersalny, który z jednej strony gromadzi oszczędności i udziela pożyczek, w szczególności małym firmom i gospodarstwom domowym, az drugiej udziela pożyczek gminom i częściowo rozdziela zyski gminom. Banki miejskie są centrami finansowymi kas oszczędnościowych.

e. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – SKOK-i są małymi instytucjami kredytowymi zorganizowanymi na zasadzie spółdzielni, które składają się głównie z wiążących kredytobiorców poprzez swoje składki członkowskie solidarnej odpowiedzialności materialnej za działalność danej spółdzielni. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obecnie bankami uniwersalnymi i ze względu na konkurencję rozszerzyły bazę swoich klientów poza własnych członków. W tej sytuacji przed bankami spółdzielczymi stoi zadanie: Optymalne świadczenie usług finansowych dla członków przy jednoczesnej obsłudze osób nie należących do spółdzielni. Współpracując z bankami zrzeszonymi mogą oferować swoim członkom i klientom wszystkie usługi typowe dla banków uniwersalnych, zwłaszcza w zakresie bezgotówkowych transakcji płatniczych, działalności kredytowej konsorcjów bankowych, papierów wartościowych i biznesu zagranicznego. W celu reprezentowania interesów banków spółdzielczych tworzone są stowarzyszenia tych banków, które reprezentują ich interesy wobec państwa i banku centralnego oraz zajmują się szkoleniami i kontrolą[1].

Banki można również klasyfikować według ich roli i funkcji:

a) Bank Centralny – w Polsce Narodowy Bank Polski (NBP) pełni następujące funkcje:
– jest bankiem banków,
– jest bankiem pełniącym adekwatne do warunków rynkowych funkcje banku państwowego,
– jest bankiem emisyjnym,

Głównym celem działalności Banku Centralnego w Polsce jest:
– Utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu,
– wydawać pieniądze (jest to wyłączne prawo NBP),

Do zadań NBP należy również:
– organizowanie rozliczeń pieniężnych,
– zarządzanie rezerwami walutowymi,
– realizacja transakcji walutowych w granicach określonych przepisami prawa,
– obsługa bankowa budżetu państwa,
– regulacja płynności banków i ich refinansowanie,
– tworzenie warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego,
– organizacja bilansu płatniczego oraz bilansu aktywów i pasywów zagranicznych,
– Realizacja innych prawnie wymaganych zadań,

NBP może być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych, ale nie może być akcjonariuszem ani akcjonariuszem innych osób prawnych, z wyjątkiem wspólnego świadczenia usług na rzecz instytucji finansowych i Skarbu Państwa.

b. Banki operacyjne:

 • banki państwowe – w Polsce mogą być tworzone przez Radę Ministrów w drodze zarządzenia na wniosek Ministra Finansów zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Bankowego. W ten sam sposób likwidowany jest bank państwowy. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia banku państwowego określa nazwę, siedzibę, cel i zakres działalności banku, jego fundusze statutowe, w tym fundusze odrębne od majątku Skarbu Państwa, które stają się własnością banku . Bank państwowy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.
 • Banki spółdzielcze – w Polsce mogą być tworzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze – na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego w porozumieniu z Ministrem Finansów. Statut SKOK powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
 • Banki w formie spółek akcyjnych – mogą być utworzone na podstawie zgody Komisji Nadzoru Bankowego, wydanej w porozumieniu z Ministrem Finansów, w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek akcyjnych firm. Funkcję rady nadzorczej sprawuje rada nadzorcza składająca się z co najmniej 5 osób wybranych przez walne zgromadzenie. Bank ma obowiązek informować Komisję Nadzoru Finansowego o składzie rady nadzorczej. Bank w formie spółki akcyjnej może być również utworzony przez cudzoziemców lub z udziałem cudzoziemców. Wpłaty pieniężne osób zagranicznych na kapitał zakładowy banku dokonywane są w PLN[2].

[1] Art. 21 – 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo bankowe, ( Dz.U z 1997 r. nr 140 poz. 939)

[2]Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., „Banki, rynek, operacje, polityka”, Warszawa, 1992 rok, str. 21

Bank Zachodni S.A.

5/5 - (4 votes)

Bank Zachodni powstał 1 lutego 1989 roku jako jeden z dziewięciu banków komercyjnych wydzielonych z Narodowego Banku Polskiego. Bank posiadał wówczas 49 oddziałów, zlokalizowanych głównie na Dolnym Śląsku. We wczesnych latach był to bank regionalny obsługujący agencje rządowe i przedsiębiorstwa. Zakres świadczonych usług systematycznie się poszerza, dzięki czemu bank stał się uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym szeroką gamę produktów i usług zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

16 października 1991 roku Bank Zachodni został przekształcony w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. w tym samym roku bank otrzymał pełną walutę i zaczął obsługiwać giełdę.
Od momentu powstania, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, bank systematycznie otwierał nowe oddziały w głównych ośrodkach przemysłowych kraju oraz przejmował inne banki. W 1993 roku został przejęty przez Warszawski Bank Zachodni S.A., uruchamiając tzw mała konsolidacja. W 1994 założył Głogowski Bank Gospodarczy i Bank Rozwoju Rzemiosła Handel oraz Przemysł Market S.A., w 1995 założył Bank Spółdzielczy w Tarnowie-Opolu.

Nabycie w 1996 roku Banku Rozwoju Rolnictwa „Rolbank” S.A. była najważniejszą tego typu inicjatywą, w wyniku której Bank Zachodni otworzył oddziały w północno-wschodnich regionach Polski, a także przedstawicielstwo w Kaliningradzie.

Przejęcie pięciu banków doprowadziło do przejęcia 51 nowych oddziałów. Tym samym bank regionalny stał się ogólnokrajowy.

Działania Banku w 1998 roku koncentrowały się na tworzeniu optymalnych warunków do realizacji planowanych parametrów ekonomiczno-finansowych oraz poziomu ryzyka bankowego, biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, a także prowadzoną przez Bank Centralny politykę pieniężną. Zgodnie z oczekiwaniami klientów bank rozszerzył zakres usług, zmodyfikował i poszerzył ofertę produktową inwestując w rozwój sieci detalicznej oraz infrastruktury teleinformatycznej i elektronicznej.

16 września 1999 r. Ministerstwo Finansów zakończyło sprzedaż 80% akcji banku. Nabywcą tego pakietu jest AIB European Investments Ltd. To wydarzenie jest niezwykle ważne dla Banku Zachodniego S.A. Z jednej strony kończy to prawie dziesięcioletnie poszukiwania inwestora strategicznego dla banku, a z drugiej otwiera nowy etap w jego działalności i rozwoju. Trwają intensywne prace nad pogodzeniem oczekiwań i planów nowego właściciela z dotychczasowymi osiągnięciami i możliwościami Banku West. Dotyczą one zarówno strategicznych kwestii związanych z przyszłą pozycją Banku Zachodniego w polskim sektorze finansowym, jak i poprawy efektywności operacyjnej, konkurencyjności, poszerzania oferty produktowej oraz ekspansji na nowe regiony. Inwestor strategiczny otworzy przed naszym bankiem nowe horyzonty i możliwości rozwoju. Na partnerstwie tym skorzystają wszyscy partnerzy banku, zarówno instytucjonalni, jak i naturalni.

Pierwszy oddział Banku Zachodniego w Jeleniej Górze powstał w 1989 roku (obecnie 3 oddziały) i od tego czasu usługi bankowe oferowane przez ten bank rozwijały się bardzo dobrze.

W 2001 roku Bank Zachodni (BZ) połączono z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym (WBK) tworząc Bank Zachodni WBK (BZWBK).

W latach 2020-2011 udziały w banku wykupiła hiszpańska grupa Santander.