Bibliografia

POZYCJE KSIĄŻKOWE:

 1. Binkowski P., Beeck H., Innowacje bankowe: instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltext, Warszawa 1998.
 2. Bury A., Karty płatnicze, CeDeWu, Warszawa 1999.
 3. Dietl Jerzy: Marketing. PWE, Warszawa 1985
 4. Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 5. Głogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 6. Głowacki R.: Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1992
 7. Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., Polskie Prawo Bankowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 8. Grzegorczvk Wojciech: Marketing bankowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994
 9. Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 10. Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków, PWN, Warszawa 1999
 11. Grzegorczyk Wojciech: Reklama i promocja usług bankowych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996
 12. Grzegorczyk Wojciech: Strategie marketingowe banków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 13. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2002.
 14. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2003.
 15. Harasim Janina: Nowe tendencje w dystrybucji usług bankowych. W: “Bank i Kredyt” nr 12/1997.
 16. Jaworski W. L. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001.
 17. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki – rynek, operacje, polityka, wyd. VII, Poltext, Warszawa 1998.
 18. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe – metody i techniki. PWE, Warszawa 1995
 19. Kałużny S., Kałużna H.: Bankowiec i Klient. Technologia, kultura, etyka, CSW Kwantum, Warszawa 1996
 20. Kotler Philip: Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994
 21. Krzyżkiewicz Z. Operacje bankowe – rozliczenia i ewidencja, Poltext, Warszawa 1996.
 22. Krzyżkiewicz Z. Rozliczenia pieniężne – vademecum bankowe, Poltext, Warszawa 1999.
 23. Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
 24. Krzyżkiewicz Zygmunt: Podręcznik do nauki bankowości. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996
 25. Krzyżkiewicz Zygmunt: Rozliczenia pieniężne. Vademecum bankowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992
 26. Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1998
 27. Maziota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 28. Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.
 29. Mishkin F.S., Ekonomia pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2001.
 30. Nicholls Richard Floyd:  Promocja i sprzedaż usług bankowych. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus CEiRB, Warszawa 1997
 31. Opolski K., Jakość w banku, CeDeWu, Warszawa 2000.
 32. Osowy P., Egzekucja z rachunku bankowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 33. Pobierajło J., Bankowość elektroniczna. Stan i perspektywy rozwoju, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1998.
 34. Rydel M. [red.]: Węzłowe problemy marketingu. Gdańsk 1991
 35. Smaga M., Karty płatnicze, Zakamycze, Kraków 1998.
 36. Solarz J.K., Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 37. Swoboda U., Bankowość detaliczna: strategie marketingowe i procesy zarządzania, Centrum Doradztwa i Wydawnictwa, Warszawa 2000.
 38. Szpringer W., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2001.
 39. Świderski J., Podstawy operacji bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 40. Walkiewicz R., Usługi bankowości inwestycyjnej w aspekcie ich konkurencyjności z tradycyjnymi produktami bankowymi, SGH, Warszawa 2002.
 41. Żurawik B. i W., Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa 1999.
 42. Żurawik Barbara i Wojciech: Marketing bankowy. PWE, Warszawa 1995

POZYCJE CZASOPIŚMIENNE:

 1. Bury W., Nowa usługa – Pekao24, „Bankier”, nr 7-8/2002.
 2. Kozłowski P., ABC bankowości elektronicznej, „Bankier”, nr 4/2001.
 3. Opolski K., Podstawy marketingu bankowego, „Bank i Kredyt”, nr 12/1995.
 4. Sawicka J., Karty płatnicze – wygoda i nowoczesność, „Bankier”, nr 2/2002.
 5. Wiśniewski Piotr, Wójcik Bogdan: Bankfurt. W: “Polityka-Finanse” nr 12/1997
 6. Zawieja A., Pekao24 – bank w komputerze, „Lider”, nr 10/2002.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

 1. Eurokonto Junior. Regulamin Banku Pekao S.A., Warszawa 2002.
 2. Eurokonto OK. Regulamin Banku Pekao S.A., Warszawa 2002.
 3. Eurokonto Akademickie. Regulamin Banku Pekao S.A., Warszawa 2003.
 4. Katalog produktów i usług bankowych. Centrala Banku Pekao S.A., Warszawa 2000.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Dziennik Ustaw nr 140 poz. 939.
 6. Pakiet Eurokonto Plus, Warszawa 2003.
 7. Pakiet Pomocniczy do Eurokonta. Regulamin Banku Pekao S.A., Warszawa 2003.
 8. Prospekt emisyjny Akcji Banku Pekao S.A., rozdział I, Warszawa 2000.
 9. Prospekt Emisyjny Banku Pekao S.A., Warszawa 2002.
 10. Prospekt informacyjny Eurokonto. Strzał w dziesiątkę, Warszawa 2000.

Nowsze pozycje znajdziecie na stronie pomoc w pisaniu prac z bankowości. Znajdziecie tam też pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.

1 komentarz do “Bibliografia”

Dodaj komentarz