Reklama prasowa

5/5 - (1 vote)

Reklama prasowa jest najpowszechniejszą, najszybszą i najtańszą publikacją służącą reklamie. Rodzaj, kształt, wielkość ogłoszenia i częstotliwość jego ukazywania się w odpowiedniej prasie znacznie przyczynia się do tworzenia wizerunku firmy. Umożliwia ono dotarcie do potencjalnych klientów. Dążenie do skuteczności działalności reklamowego nakazuje troskę o to, aby reklama ukazała się w takiej prasie, która jest kupowana przez największą liczbę zainteresowanych min odbiorców. Może ono być umieszczone w prasie codziennej, tygodnikach, gazetach reklamowych, czasopismach specjalistycznych, prasie o zasięgu lokalnym, krajowym i ogólnokrajowym. Szczególnym miejscem do umieszczenia reklam mogą być katalogi, prospekty, plany miast, bilety, karty wstępu, rozkłady jazdy, kalendarze, okładki, mapy, itp.

Do zalet reklamy prasowej możemy zaliczyć[1]:

 • wysoki zasięg;
 • możliwość dużej selektywności geograficznej;
 • przekaz wizualny;
 • przez trwały;
 • możliwość dostarczenia szczegółowych informacji;
 • wysoka wiarygodność;
 • wizerunek nowości;
 • brak konieczności zamówień reklam z dużym wyprzedzeniem;
 • lojalność czytelników;
 • dobra jakość druku;

Główne wady reklamy prasowej to[2]:

 • brak natarczywości;
 • brak zaangażowania emocjonalnego;
 • wysokie zagęszczenie reklam;
 • wysoki koszt dotarcia;

[1] Jolanta Lux, Anna Michalska,. Reklama, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzne „Adam”, Warszawa 1997, s. 66

[2] Wojciech Budzyński, 1999. Reklama techniki skutecznej perswazji.,POLTEX, Warszawa, s. 114

Dodaj komentarz