Reklama kinowa

Rate this post

Reklama kinowa spośród wszystkich rodzajów oddziaływań ma największą jakość przekazu oraz warunki odbioru. Prezentuje zwykle przekaz przygotowany na potrzeby telewizji, jednak na dużym ekranie o wiernej kolorystyce, przy bardzo dobrym dźwięku. Podczas oglądania reklam w kinie widz nie otrzymuje innych, rozpraszających bodźców, stąd intensywność skupienia uwagi na odbiorze. Oprócz podstawowej formy reklamy kinowej, jaką jest reklama ekranowa coraz częściej stosowane są alternatywne formy promocji pozaekranowej. Obejmują one sponsoring sal i projekcji, oznaczenia sponsorowane znajdują się na biletach, przy kasach czy na zagłówkach siedzeń[1].

[1]   Por. A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 92 – 93.