Reklama zewnętrzna

Rate this post

Reklama zewnętrzna, nazywana równie często outdoor (z ang. na zewnątrz) jest uznawana za najstarsze medium oddziaływania reklamowego. Najstarszym stosowanym obecnie nośnikiem informacji jest plakat. Współcześnie reklama zewnętrzna obejmuje wiele nowych form ekspozycyjnych, do których należy zaliczyć reklamę na i w środkach transportu, ekspozycje w miejscach sprzedaży, na lotniskach i arenach sportowych oraz formy neonowe[1] [2] [3] [4]. Reklama zewnętrzna jest najczęściej wielkoformatowa. Można wyróżnić następujące jej formy: szyldy, kasetony, litery świetlne, stojaki, bilboardy, citylighty, backlighty40, ekspozycja 3D, reklama w środkach transportu, banner, freeboard, frontlight . Reklama zewnętrzna, jako środek masowego przekazu, obejmuje liczne nośniki reklamy mające wspólny cel marketingowy. Wszelkie formy reklamy zewnętrznej mają na celu dotarcie do klientów[5].

[1]   Zob. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 15.

[2]   Zob. A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 94.

[3]   Por. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 115 – 117.

[4]   Zob. A. Grzegorczyk, tamże, s. 96.

[5]   Zob. J.T. Russel, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000, s. 364.