Reklama radiowa

Rate this post

Kolejnym rodzajem jest reklama radiowa. Pierwszym medium komunikacji jest dźwięk. Postęp techniczny spowodował wzrost liczby radioodbiorników. Reklama radiowa ma największe szanse docierania do niewielkich, wyspecjalizowanych grup odbiorców[1]. Radio oddziałuje na odbiorcę słowem i muzyką. Może wprowadzić w nastrój, zachęcić do działania. Reklama dociera do odbiorcy, gdy jest on czymś zajęty (prowadzi samochód, jedzie na zakupy, uprawia sport, odpoczywa w domu lub sprząta), dlatego musi przykuć na chwilę uwagę, oderwać od wykonywanej czynności i umożliwić zapamiętanie produktu[2]. Na 20, 30 lub 60 sekund reklamy radiowej składają się trzy fazy – kilkusekundowe wprowadzenie, prezentacja zalet produktu oraz podsumowanie[3].

[1]   Zob. A. Grzegorczyk,tamże, s. 88.

[2]   Zob. A. Dejnaka, Strategia reklamy marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 109.

[3]   Zob. J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 147.