Analiza apeli zawartych w reklamach samochodów

Rate this post

Apele zawarte w reklamach samochodów odwołują się do potrzeby bezpieczeństwa – pewności bezpiecznej jazdy, ochrony dla siebie i bliskich podczas kolizji, ale również do potrzeb społecznych – poczucie przynależności do określonej grupy społecznej poprzez posiadanie określonej marki samochodu, ale także do potrzeby poczucia własnej wartości, szacunku, uznania i statusu.

W reklamie Renault dostrzec można apel do potrzeby bezpieczeństwa przejawiającej się jako tendencja do unikania bodźców zadających ból czy też jako tendencja do odczuwania lęku przed nim (możliwość wypadku samochodowego) – oraz także lęku przed śmiercią, chorobą czy niebezpieczną sytuacją. Można te sprawy połączyć z potrzebą opiekowania się (najpierw matka tuli i bawi się z dzieckiem – czyli zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, a potem mąż tuli żonę, a w konsekwencji wszyscy jadą samochodem (można powiedzieć, że samochód “tuli” ich wszystkich). Sposób ubrania wszystkich bohaterów, samochód (ekskluzywny model w odcieniu czerwieni), a także sposób realizacji czy mimika bohaterów przywołują na myśl apele do narcyzmu (nawet tego wyrażającego się w przeniesieniu swego narcyzmu na dzieci) z takimi jego elementami jak: poczucie wyższości, domaganiu się specjalnych względów, uwagi, pomocy, uznania czy wdzięczności (ludzie ci najczęściej zawierzają się przyjaciołom, odsłaniając przed nimi swe sekrety (tu matka rozmawia z dzieckiem o swoim zadowoleniu z posiadania samochodu)). Można w tej reklamie dopatrzyć się też apelu do potrzeby prestiżu w drugim, wyróżnionym przez Maslow’a znaczeniu obejmującym potrzebę respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, zwracania na siebie powszechnej uwagi. Ta potrzeba zaś jest związana właśnie z narcyzmem oraz również z potrzebą ekshibicjonizmu.

W reklamie FIATA doszukać się można apelu do potrzeby prestiżu i uznania nazywaną także potrzebą utrzymywania i podnoszenia własnej wartości. W przekazie można doszukać się także elementów tej potrzeby opisanej przez Maslow’a, jako potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, czy dobrego statusu społecznego (bohaterowie reklamy są ludźmi zamożnymi lub ogólnie rzecz ujmując – są ustawieni życiowo. Ich pozycja społeczna wydaje się być wysoka, a status materialny pozwala im żyć na wysokim poziomie – kobieta posiada elegancką biżuterię, stroje (również jej partner życiowy jest człowiekiem eleganckim – człowiekiem sukcesu) i wygodny, obszerny dom. Samochód ma podkreślić pozycję posiadacza, czy wręcz podkreślić zajmowaną przezeń pozycję potwierdza to scena, w której elegancka ubrana kobieta zabiera kluczyki od auta swojemu partnerowi i dopiero wówczas, pierwszy raz jej radość wydaje się pełna (zespalając się w wyrafinowaną całość może zadośćuczynić swym pragnieniom). Zasugerowane poczucie wyższości ma wyraźny oddźwięk narcystyczny – piękne, zadbane ciała (dodatkowo cały czas utrzymywane w dobrej kondycji poprzez stosowane zabiegi higieniczne i fizyczne ćwiczenia). Można jeszcze, – dla podkreślenia narcystycznych odnośników zawartych w tej reklamie – zwrócić uwagę na to, że oprócz głównych bohaterów nie pojawia się, jako postać znacząca żadna inna osoba, co wyrażałoby pogląd, iż ludzie narcystyczni niezbyt są skłonni opierać się na cudzych sądach trwając w przekonaniu o słuszności tylko swego zdania i swej decyzji.