Direct mail

Rate this post

Kolejnym rodzajem reklamy jest Direct mail (metoda bezpośredniej wysyłki pocztowej). Szczególne znaczenie Direct mail ma w przypadku reklamy międzynarodowej, słabo rozwiniętego środowiska medialnego lub ograniczonej i wysoce zdefiniowanej grupy konsumentów. Metoda bezpośredniej wysyłki pocztowej przyjmuje jedną z dwóch form organizacyjnych ze względu na dostępność danych adresowych odbiorcy: wysyłka adresowa i wysyłka bezadresowa. Metoda bezadresowa wykorzystywana jest zwykle do dystrybucji ulotek[1].

[1]   Por. A. Grzegorczyk, Reklama, Warszawa 2010, s. 96 – 97.