Literatura

5/5 - (1 vote)
 1. Albin K., Reklama – przekaz- odbiór-interpretacja, PWN, Warszawa-Wrocław 2002,
 2. Batko A., Marketing. Wprowadzenie. Węzłowe zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000,
 3. Benedykt A., Reklama jako proces komunikacji, Astrum, Wrocław 2005,
 4. Białecki K., Podstawy marketingu, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2002,
 5. Budzyński W., Reklama – techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2001,
 6. Budzyński W., Reklama, Poltext, Warszawa 2000,
 7. Dickson P.R., Marketing Management, Dryden Press,ForthWorth 1994,
 8. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001,
 9. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001,
 10. Gołka M., Świat reklamy, Agencja badawczo – promocyjna ARTIA, Warszawa 1994,
 11. Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001,
 12. Harris R., Seldon A., Advertising and the Public, Andre Deutsch,London1962,
 13. http://mfiles.pl/pl/index.php/Kryteria_doboru_%C5%9Brodk%C3%B3w_przekazu_reklamy,
 14. http://obserwator.come.uw.edu.pl/dzial%20reklama.html,
 15. http://raster-marketing.pl/index.php?lang=pl&page=/subpages/ci.php,
 16. http://www.e-pozycjonowanie.net/index.php/mierzenie-efektywnosci-reklamy-internetowej
 17. http://www.marketinginternetowy.org/?reklama-jako-jeden-z-elementow-promocji,4,
 18. http://www.tql.pl/…/metody_pomiaru_efektywnosci;
 19. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 1998,
 20. Kodeks Etyki Reklamy działalności marketingowej, reklamowej, dystrybucyjnej, sponsoringowej oraz promocji sprzedaży, Warszawa 2004.
 21. Kośmider-Cichomska A., Postawy konsumentów polskich wobec reklamy, Raport z badań ilościowych, Demoskop, Warszawa, marzec 2000,
 22. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002,
 23. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999,
 24. Kramer T., Podstawy Marketingu, PWE, warszawa 2004,
 25. Leech G., Semantics, Penguin, Harmondsworth 1974,
 26. Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999,
 27. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001,
 28. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004,
 29. Mruk H., Podstawy marketingu, AE, Poznań 1999,
 30. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998,
 31. Russell J. T., Lane W. R., Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Kraków 2001,
 32. Smid W., Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001,
 33. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Placet, Warszawa 1998,
 34. Sztucki T., Promocja, Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa 1995,
 35. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, 1.1-3, Warszawa 1981,
 36. Werner U., Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie, Taurus, Warszawa 1997,
 37. Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005.

 

 1. Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, WN PWN, Warszawa-Wrocław 2002
 2. Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003
 3. Bańko M. (red.), Słownik języka polskiego, tom 4, WN PWN, Warszawa 2007
 4. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2005
 5. Białecki B., Marketing producenta i eksportera, Poltext, Warszawa 1994
 6. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2007
 7. Dobiegała-Korona B., Kojtych A., Wasylczuk L., Zydlewska A., Promocja, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2006
 8. Dobiegała-Korona B., Kojtych A., Wasylczuk L., Zydlewska A., Promocja, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1994
 9. Doliński D., Psychologia reklamy, Agencja Reklamowa „Aida” s. c, Wrocław 1998
 10. Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej z dnia 5 maja 1989 r., (Dz. U. z 1995 r., nr 32, poz. 160 z późn. zm.)
 11. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000
 12. Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994
 13. Głowacki R., Kossut Z., Kramer T., Marketing, PWN, Warszawa 1996
 14. Golka M., Świat reklamy, Agencja badawczo-promocyjna ARTIA, Warszawa 1994
 15. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
 16. http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama
 17. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000
 18. Kall J., Zanim wydasz następne miliony, „Businessman Magazine” 1991, nr 3
 19. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994
 20. Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999
 21. Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996
 22. Šmid W., Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001
 23. Sznajder A., Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Business Press Ltd, Warszawa 1993
 24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)
 25. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., Nr 7, poz. 34 z późn. zm.)
 26. Wiśniewski A., Marketing, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002

Dodaj komentarz