Zalety i wady reklamowania się w poszczególnych mediach

Rate this post

Podsumowaniem drugiego rozdziału pracy mgr jest tabela 1, która przedstawia mocne i słabe strony wykorzystania najważniejszych rodzajów mediów w działaniach reklamowych[1].

Tabela 1. Zalety i wady reklamowania w poszczególnych mediach

Medium Zalety Wady
Telewizja Dociera do bardzo szerokiej grupy widzów; wykorzystuje obraz, druk, dźwięk i efekty ruchu; może docierać do specyficznej grupy widzów Wysoki koszt przygotowania i emitowania reklam; krótki czas oddziaływania przekazu; trudności w wypadku złożonej informacji
Radio Może docierać do wybranej grupy słuchaczy; reklamy mogą być dostarczane szybko; korzystanie z dźwięku, humoru oraz z sytuacji intymności Brak efektu wizualnego; krótki czas oddziaływania przekazu: trudności w wypadku złożonej informacji
Czasopisma Może docierać do wybranej grupy czytelników; bogactwo wykorzystanych kolorów; długi czas oddziaływania reklam; reklamy mogą być odbierane i zapamiętywane; można wysyłać złożone informacje Długi czas potrzebny na zamieszczenie reklamy; ograniczona kontrola miejsca reklamy; względnie wysoki koszt; konkuruje o uwagę z innymi informacjami czasopisma
Gazety Doskonałe pokrycie rynków lokalnych; reklamy mogą być często zamieszczane i zmieniane; mogą też być lepiej zapamiętywane; można wysyłać złożone informacje Reklamy konkurują o uwagę z innymi informacjami w gazecie; nie ma możliwości kontroli miejsca reklamy na stronie; krótki czas życia reklamy; trudno wybrać docelowych odbiorców
Poczta Najlepiej trafia do wybranej grupy odbiorców, bardzo elastyczna, reklama może być łatwo zapamiętana; mierzalność Względnie wysoki koszt; odbiorcy często traktują takie listy jak śmiecie; brak konkurencji pod względem edycji
Billboardy Niski koszt; nastawienie na rynek lokalny, duża widoczność; możliwość powtórnych kontaktów Przekaz musi być krótki i jasny, niska selektywność odbiorców; krytykowana ze względu na zagrożenie dla ruchu drogowego

Źródło: K. Przybyłowski, Marketing.

[1] K. Przybyłowski…, op. cit., s. 519.