Słowniczek

5/5 - (1 vote)

Słowniczek pojęć związanych z reklamą w Internecie

AdViews – wskaźnik, który określa, ile razy dana reklama on-line została wyświetlona
i teoretycznie dostrzeżona przez użytkownika odwiedzającego daną stronę WWW w danym okresie czasu. Liczba określająca częstotliwość wyświetlania reklamy może być zniekształcona poprzez cache’owanie danej strony przez serwer proxy lub firewall.

AdClicks – termin określający, ile razy dana reklama została dostrzeżona i „kliknięta” przez osobę odwiedzającą daną stronę WWW w danym okresie czasu.

Affinity Marketing – działania marketingowe (m.in. promocja za pomocą poczty elektronicznej, reklama banerowa)  kierowane do konsumentów wybranych na podstawie ustalonych wzorców dokonywania zakupu.

Anchor (ang. kotwica) – podświetlone lub podkreślone słowo, wyrażenie albo element graficzny, wchodzące w skład hipertekstu, które jest odnośnikiem do strony WWW.

ARPA (Advanced Research Project Agency) – agencja Departamentu Obrony USA, która, współpracując z czołowymi amerykańskimi uniwersytetami,  stworzyła sieć Arpanet, prekursora Internetu.

Audytor – firma, będąca osobą trzecią, która śledzi, rejestruje i weryfikuje zapytania
o bannery reklamowe lub weryfikuje działanie systemu raportowego reklamowej strony WWW.

Bandwidth – wielkość informująca o fizycznej przepustowości łącza. Strona pełna tekstu to około 16 tysięcy bitów. Szybki modem może przesłać albo odebrać (w przybliżeniu) 15 tysięcy  bitów w ciągu jednej sekundy. Transmisja w czasie rzeczywistym pełnoekranowego klipu wideo wymaga przepustowości rzędu 10 milionów bitów na sekundę (w zależności od stopnia kompresji).

Bookmark (tzw. ulubione) – funkcja przeglądarek internetowych, polegająca
na zapamiętaniu adresu strony WWW w celu ponownego jej odwiedzenia.

Bounce – zwrot przez serwer pocztowy listu elektronicznego, który nie trafił do adresata.

Click – możliwość przeniesienia osoby odwiedzającej daną stronę na inną stronę poprzez kliknięcie na reklamie, zarejestrowana przez serwer.

Click – Through Reach – ogólna liczba osób, które po kliknięciu banera obejrzały kolejną reklamę w danym okresie czasu.

CMP/CPT (Cost Per Millenium/Cost Per Thousand) – średni koszt dotarcia do 1000 odbiorców reklamy w czasie trwania kampanii. Wskaźnik CPM można obliczyć dla pojedynczej reklamy dzieląc koszt umieszczenia reklamy przez liczbę efektywnych załadowań: CPM = koszt kampanii / liczba załadowań ´ 1000

CTR (Click Through Rate) – procent oglądających, którzy zdecydowali się kliknąć dany banner.

CPU (Central Processing Unit) – centralna jednostka przetwarzająca jest „mózgiem” komputera. Właśnie tam są przetwarzane informacje i przeprowadzane obliczenia.

Direct Response (z ang. bezpośrednia reakcja) – szkoła reklamy, według której „Internet jest interaktywnym medium. Jeśli konsument wchodzi w interakcje z naszymi działaniami marketingowymi, zrobiliśmy, co do nas należało”. Na nieszczęście agencji reklamowych, interaktywne kampanie umożliwiają dokładne zbadanie efektów kampanii.

E – zine – (skrót od electronic magazine – magazyn elektroniczny) magazyny publikowane elektronicznie.

Flat Fee Ad – opłaty pobierane przez reklamobiorców, które nie są związane z liczbą kliknięć danej reklamy, ani wywołań jej strony docelowej, a jedynie z okresem czasu, przez jaki dana reklama będzie wyświetlana.

GIF89 lub Animowany GIF – narzędzie służące do tworzenia sekwencji obrazów, które wyświetlane po sobie dają efekt animacji. Umożliwiają one także zastosowanie przezroczystego koloru tła. Animowane GIFy charakteryzują się wyższą skutecznością niż statyczne bannery.

History List (tzw. historia)  – funkcja większości przeglądarek internetowych, umożliwiająca rejestrowanie wszystkich adresów internetowych, które użytkownik odwiedził. Ten mechanizm umożliwia serwerowi, z którym użytkownik się łączy, sprawdzenie, jakie strony użytkownik odwiedził wcześniej.

Hit – przesłanie pojedynczego pliku, tekstowego, graficznego, dźwiękowego albo innego. Gdy serwer otrzymuje zapytanie o stronę WWW, wszystkie pliki wchodzące w skład strony zostają zapisane jako hits w pliku log serwera. Wprawdzie nie ma formuły pozwalającej na obliczenie liczby odwiedzin strony za pomocą pliku log, ale przynajmniej można stwierdzić czy ktokolwiek daną stronę odwiedził.

Hotlists – rozwijane menu  przeglądarki internetowej, zawierające listy nowych albo najbardziej popularnych stron WWW. Także największe wyszukiwarki internetowe mają często aktualizowane odnośniki do takich stron.

Java – obiektowy język programowania, stworzony przez Sun Microsystems. Język Java ma zaimplementowane takie zaawansowane funkcje, jak animacja czy odświeżanie informacji w czasie rzeczywistym. Jeżeli użytkownik ma zainstalowaną przeglądarkę obsługującą Javę, applet (program napisany w Javie) wchodzący w skład strony WWW automatycznie się uruchomi.

Lag – (ang. opóźnienie) ilość czasu pomiędzy zapytaniem o stronę a otrzymaniem odpowiedzi. Dopóki lag nie jest bliski  zeru, Internet nie będzie przyjazny dla użytkowników, a zyski za jego pośrednictwem uzyskiwane, będą ograniczone.

Netiquette – termin używany do określenia ogólnych zasad dobrego zachowania w trakcie korzystania z Internetu.

Online Service – przedsięwzięcie polegające na odpłatnym dostarczaniu subskrybentom różnego typu danych za pomocą linii telekomunikacyjnych. Serwisy on-line posiadają infrastrukturę umożliwiającą subskrybentom komunikowanie się między sobą za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez udział w interaktywnych konferencjach. Dodatkowo, serwis może podłączyć użytkowników do niemal nieograniczonej liczby sieci innych serwisów. Użytkownicy serwisów on-line magą mieć dostęp  do notowań giełdowych, aktualności, artykułów pochodzących z wielu magazynów, praktycznie do prawie wszystkich informacji zapisanych w formie elektronicznej.

Strona – wszystkie miejsca w Internecie są kolekcją elektronicznych stron. Każda strona jest dokumentem napisanym w języku HTML (ang. Hypertext Markup Language) – zawiera tekst, grafikę oraz obiekty multimedialne, takie jak na przykład pliki w formacie RealAudio, klipy wideo w formacie QuickTime czy aplety Javy. Strona główna jest zwykle stroną wejściową i zawiera indeks zawartości. Strony mogą być statyczne, mogą też być generowane dynamicznie.

Cost-Per-Click – reklamowy model cenowy, w którym reklamodawcy płacą agencjom reklamowym w zależności od liczby „kliknięć” konsumentów na odnośnik reklamowy
(na przykład banner). Model często potępiany przez reklamodawców i  agencje reklamowe za jego marketingowe wady i luki techniczne.

Cost-Per-Sale – reklamowy model cenowy, w którym reklamodawcy płacą agencjom reklamowym w zależności od tego, ile towarów czy usług konsumenci, pod wpływem promocji, od nich kupią. Nielubiany przez agencje reklamowe z powodu dużej odpowiedzialności za wynik promocji, jaką ten model cenowy ich obarcza.

PDF (ang. Portable Document Format) – pliki edytorów tekstu, aplikacji biurowych czy programów do DTP znajdujące się w Internecie, przystosowane do odtwarzania za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Pliki PDF – pliki w formacie programu Adobe’s Portable Document Format, są używane do przenoszenia danych przez Internet. Pliki PDF umożliwiają konwersję plików stworzonych za pomocą różnych programów do jednego formatu, który może być odczytany na wielu różnych komputerach.

Plug-in (ang. wtyczka) – aplikacja, która może zostać doinstalowana do przeglądarki internetowej. Po zainstalowaniu plug-in jest rozpoznawany przez przeglądarkę i zintegrowany z główną częścią kodu HTML.

Reach – liczba reprezentująca indywidualnych użytkowników Internetu, którzy odwiedzili stronę w ciągu określonego okresu czasu, wyrażona jako procent swojej kategorii demograficznej.

Real Time (ang. czas rzeczywisty) – wydarzenia, które się dzieją w czasie rzeczywistym, to takie, które naprawdę mają miejsce w momencie, kiedy użytkownk widzi ich efekt.

Rejestracja – czynność, podczas której osoba odwiedzająca stronę WWW podaje swoje dane osobowe, które zostają zapisane. Strony używają rejestracji w celu umożliwienia lub poprawienia kierowania reklam. Wejście na niektóre strony wymaga wcześniejszej rejestracji, na innych rejestracja nie jest obowiązkowa. Na stronach płatnych rejestracja jest formą zawierania umowy.

Shockwave – plug-in, który umożliwia przeglądarce odtwarzanie multimedialnych filmów.

Snail Mail (ang. snail – ślimak) – określenie na tradycyjne, stosunkowo wolne, formy przesyłania poczty.

Spam – używanie poczty elektronicznej do zasypywania Usenetu lub prywatnych kont pocztowych listami reklamowymi. Jest to proceder potępiany przez tzw. netykietę.

Spider (ang. pająk) – termin używany do określania takich serwisów wyszukiwawczych jak Yahoo czy Altavista. Nazwa pochodzi od sposobu, w jaki te serwisy pozyskują informacje krążąc po Internecie – polują na nie jak pająk na muchy.

Splash Page – strona będąca formą przejściową między reklamą banerową a stroną reklamodawcy, która zawiera informacje o produkcie i odnośniki do innych stron. Strony typu splash wypierają zwykłe strony, szczególnie strony zawierające wiele newsów. Ich zawartość bardzo często się zmienia, nieraz wyglądają one jak okładki czasopism.

Targeting Marketing – banery lub inne środki promocji skierowane do specyficznego segmentu rynku, określonego  na podstawie analizy demograficznej.