Komunikacja uczniów z nauczycielami – metaplan

Rate this post

Praca z pedagogiki – konspekt lekcji

Komunikacja uczniów z nauczycielami – metaplan

Jak jest:

1. uczniowie

 • niechęć do nauczyciela
 • zakładanie z góry, że nauczyciel nie chce słuchać wyjaśnień
 • myślenie typu: „co On tam wie”?
 • oszukiwanie i kłamanie nauczyciela
 • wykorzystywanie naiwności lub samej dobrej woli nauczyciela
 • nieumiejętne wypowiadanie się
 • strach przed nauczycielem
 • strach przed reakcją reszty grupy

2. nauczyciel:

 • przynosi domowe problemy do pracy
 • wykazuje niechęć do rozmowy z uczniami uważając, że sam wie wszystko najlepiej
 • nie ma wspólnego tematu z uczniami
 • uważa że rozmowa z uczniem to strata czasu
 • brak zasad wspólnej komunikacji nauczyciela z uczniem
 • publiczne karanie za wypowiedzi nie odpowiadające nauczycielowi

Jak powinno być:

1. uczeń

 • wyraża chęć do wspólnej komunikacji
 • potrafi wysłuchać argumentów nauczyciela
 • przestrzega określonych zasad komunikacji
 • jasno i przejrzyście wyraża własne zdanie
 • potrafi logicznie uargumentować swe postulaty

2. nauczyciel

 • umie słuchać ucznia
 • potrafi prowadzić z uczniem rozmowę na zasadach partnerstwa
 • nie zawsze jego zdanie musi być najważniejsze
 • jest otwarty na wszelkie propozycje

Dlaczego nie jest tak jak być powinno?

 • poprzedni system stworzył w uczniach obraz nauczyciela niedostępnego mentora
 • brak określonych zasad komunikacji między nauczycielami i uczniami
 • brak obopólnej chęci podjęcia komunikacji zarówno ze strony uczniów jak i ze strony nauczycieli
 • zła postawa nauczyciela który publicznie wyśmiewa błędne wypowiedzi
 •  brak rytuału komunikowania się w szkole

Tabela 1. Analiza SWOT na temat  Komunikowanie się uczniów z nauczycielami.

Mocne   strony

–    wspólne zauważanie i rozwiązywanie zaistniałych problemów

–    miła atmosfera w szkole

–    wzajemna pomoc

–    obopólne zrozumienie

Słabe   strony

–     brak reguł komunikacji

–     rozbieżność tematów,

–     nieumiejętność słuchania

drugiej strony,

–     nieśmiałość  uczniów

–     niechęć nauczycieli do uczniów

Szanse

–   satysfakcja uczniów i nauczyciela

–   brak niedomówień

–  miła atmosfera w szkole stwarzająca warunki do lepszej pracy

Zagrożenia

–    wykorzystywanie jednej ze stron (ucznia lub nauczyciela)

–  niedomówienia

–  złości z nawet nienawiść

–  brak wyników satysfakcjonujących obie strony

Źródło: opracowanie własne