Zdanie nauczycieli na temat tego, czy rodzice zapoznają swoje dzieci z zawodem, który wykonują

Rate this post

Zasięgnęłam opinii nauczycieli oraz wychowawców przedszkoli na temat tego, czy ich zdaniem rodzice zapoznają dzieci z zawodem, który wykonują. Oto odpowiedzi zamieszczone w poniższym wykresie.

Wykres nr 35. Zdanie nauczycieli na temat tego, czy rodzice zapoznają swoje dzieci z zawodem, który wykonują.

prace

Źródło: opracowanie własne.

Niespełna połowa ankietowanych, bo 45% grupy badawczej (9 osób), uważa, że to, czy rodzice zapoznają swoje dzieci z wykonywanym przez siebie zawodem zależy tylko i wyłącznie od rodziny. Kolejne 40% (8 osób) wybrało odpowiedź: raczej tak, a 10% (2 osoby) zdecydowanie tak. Powyższe dane świadczą o tym, że rodzice opowiadają swoim pociechom o tym, czym się zajmują w pracy. Tyko 5% (1 osoba), uważa, że rodzice raczej nie rozmawiają i nie opowiadają swoim dzieciom o tym, czym się zajmują zawodowo. Wśród odpowiedzi istniała możliwość wyboru odpowiedzi: nie, ale na tę nikt się nie zdecydował.

Uważam, że rodzice powinni zapoznawać dzieci z wykonywanym przez siebie zawodem, ale zagadnienie świata pracy i świata zawodów nie może ograniczać sie jedynie do tej kwestii. Rodzina odgrywa bowiem ważną rolę w kształtowaniu wiedzy o pracy i zawodach – jako pierwsze i najdłużej oddziaływujące środowisko wychowawcze powinno dostarczać dziecku jak największą dozę wiedzy o pracy oraz kształtować jego nastawienie emocjonalne do poruszanej tematyki. Środowisko rodzinne stanowi bowiem dla dziecka pierwsze źródło informacji i staje się pierwszym wzorem ludzi pracujących.