Postrzeganie metody Konferencja Grupy Rodzinnej przez przedstawicieli rodzin i koordynatorów

Rate this post

praceOmówiony został potencjalny wpływ metody KGR na rodzinę, profesjonalistów oraz system pomocy dziecku i rodzinie. Następnie chcę zaprezentować postrzeganie KGR oraz możliwości jej zastosowania. Sposób postrzegania metody Konferencja Grupy Rodzinnej oraz możliwości jej zastosowania zostanie oparty o wyniki badań dotyczących takich zagadnień jak sytuacje, w których można zastosować KGR, sytuacje, w których planuje się zastosowanie KGR, ukazanie silnych i słabych stron metody, zaprezentowanie najsilniejszych argumentów za udziałem rodziny w konferencji oraz potencjalnej możliwości zastosowania KGR w swojej rodzinie oraz próbę dopowiedzi na pytanie dotyczące idei i przesłania KGR.

Odpowiedź na pytanie czy w pracy jaką obecnie wykonujesz możliwe jest zastosowanie metody Konferencji Grupy Rodzinnej przedstawia poniższy wykres (Wykres 8).

Wykres 8. Możliwość zastosowania metody Konferencja Grupy Rodzinnej w obecnej pracy wg respondentów (N=47)

 

Źródła: badania własne.

Powyższy wykres jednoznacznie pokazuje, iż istnieje możliwość zastosowania KGR w miejscu obecnego zatrudnienia respondentów. Aż 45 osób (96 %) widzi taką możliwość, a tylko 2 osoby (4 %) uznały, iż w pracy jaką obecnie wykonuję niemożliwym jest zastosowanie metody KGR.