Zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami

Rate this post

Organizację i realizację preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym pokazują pytania narzędzi badawczych, przygotowane dla środowiska wychowawczego przedszkola. Pierwsze z nich dotyczyło ich opinii na temat tego, czy dzieci w wieku przedszkolnym powinny być zapoznawane z różnymi zawodami. Oto odpowiedzi, które zamieściłam w wykresie nr 28:

Wykres nr 28. Zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami w opinii nauczycieli.

prace

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość nauczycieli, bo aż 70% (14 osób), twierdzi, że dzieci w przedszkolu powinny zapoznawać się z poszczególnymi zawodami. Odpowiedź: raczej tak zaznaczyło 30% (6 osób).  Do wyboru były jeszcze hasła: nie wiem, raczej nie i nie, ale nikt z ankietowanych ich nie zakreślił.

Analizując powyższe wyniki, również uważam, że dzieci powinny zapoznawać się w przedszkolu z poszczególnymi zawodami, ponieważ jest to najlepsza forma nauki poprzez zabawę. Przykładowo, pogłębianie wiedzy na temat tego, czym zajmuje się lekarz, pielęgniarka, policjant czy strażak, dostarcza dziecku wiedzy nie tylko o ich zakresie obowiązków, ale również uświadamia je, jak ważne są to zawody i jak wiele niosą ze sobą korzyści oraz pożytku.