Koordynacja ruchowa dzieci

Rate this post

z część praktycznej pracy magisterskiej

Bieg wahadłowy 4 x 5 m z przenoszeniem klocka, jako próba pomiaru zdolności koordynacyjnych (zwinności)

J.Pieter zwinnością nazywa „koordynację całego aparatu mięśniowego i kostnego, a wiec rąk, nóg i korpusu łącznie, jak też wzroku i słuchu”. Obecnie zwinność zaliczana jest do zdolności koordynacyjnych organizmu ludzkiego. Koordynacja jest procesem niezwykle złożonym, wymaga bowiem oprócz podstawowych umiejętności ruchowych, orientacji przestrzennej, która angażuje wszystkie podstawowe zmysły człowieka. Zwinność (koordynacja) jest zdolnością do władania własnym ciałem. Zależna jest właśnie głównie od koordynacji czyli dokładności ruchów. Na potrzeby mojej pracy koordynację mierzyłam czasem biegu 4 x 5m.

Rezultaty biegu badanych chłopców przedstawia tabela 2. Zróżnicowanie poziomu rozwoju zwinności w tej grupie wynosi 1,63 sek i ukształtowało się na poziomie istotnym statystycznie, u = 5,43> t0,oi = 2,04 na korzyść chłopców 7 letnich. Grupy badanych chłopców charakteryzuj ą się umiarkowaną zmiennością w rozwoju koordynacji, odchylenie standardowe młodszych chłopców wynosi s = 0,87 sek. a u starszych chłopców s = 0,67sek. Koordynacja u młodszych chłopców rozwinęła się na poziomie dobrym wg B.Sekity a u starszych na poziomie wysokim. Badani chłopcy jeleniogórscy, osiągnęli lepsze rezultaty w biegu 4 x 5m od swoich rówieśników z Poznania [1] tabela 2 i 3.

Tabela 2 Zestawianie liczbowe wyników biegu 4 x 5 m badanych chłopców

Lp. Wiek

dzieci

N Średnia

arytmet.

x [s]

Odchylenie

standartowe

s [s]

max- min

[s]

Poziom rozwoju

koordynacji

wg B. Sekity

to
1. 6 11 9,78 0,87 11,54-8,51 db 5,43
2. 7 22 8,15 0,67 9,60-7,06 bdb
Tabela 3 Zestawianie liczbowe wyników biegu 4 x 5 m badanych chłopców wg A. Surnyt, A. Wójcie

Lp. Wiek

dzieci

N Średnia

arytmet.

x [s]

Odchylenie

standartowe

s [s]

max- min

[s]

Poziom rozwoju koordynacji

wg B. Sekity

to
1. 6 57 10,6 1,43 12,4-8,7 dst 2,96
2. 7 61 10,0 0,43 6,90-4,60 ndst

Z analizy średnich wartości biegu wahadłowego, badanych dziewcząt wynika, że zróżnicowanie wyników R= 1,05 sek., podobnie jak u chłopców, okazało się statystycznie istotne na korzyść starszych dziewcząt, u = 3,74> t0,0i = 2,72. Rozproszenie wyników biegu 4×5 m jest na poziomie umiarkowanym, dla 6 latek odchylenie standartowe wynosi s = 0,84 sek. a dla starszych dziewcząt s = 0,75 sek .U badanych dziewcząt młodszych, zdolność koordynacji rozwinęła się na poziomie dobrym, u starszych na poziomie wysokim wg testu B.Sekity. Z porównania wyników, tabela 4 i 5 wynika, że dziewczęta poznańskie osiągnęły słabszy rozwój badanej zdolności motorycznej.

Tabela 4 Zestawianie liczbowe wyników biegu 4 x 5 m badanych dziewcząt

Lp. Wiek

dzieci

N Średnia

arytmet.

x [s]

Odchylenie

standartowe

s [s]

max- min

[s]

Poziom rozwoju koordynacji

wg B. Sekity

to
1. 6 13 9,70 0,84 10,72-8,30 db 3,74
2. 7 23 8,65 0,75 10,80-7,60 bdb

[1] Surnyt A., Wójcie-Grzyb A., Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako element dojrzałości szkolnej. Roczniki naukowe AWF w Poznaniu Zeszyt 54, 2005