Wykorzystanie w przyszłej edukacji wiedzy o zawodach zdobytej w wieku przedszkolnym

Rate this post

Ciekawe wydaje się również zapytanie rodziców o to, czy wiedza o zawodach, jaką zdobywa dziecko w przedszkolu, może mu się przydać w przyszłej edukacji. Badani odpowiedzieli w następujący sposób |Wykres nr 27|:

Wykres nr 27. Wykorzystanie w przyszłej edukacji wiedzy o zawodach zdobytej w wieku przedszkolnym według opinii rodziców.

prace

Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa, 45% (9 osób) badanych wybrała odpowiedź: raczej tak, czyli uważa, że prawdopodobnie taka wiedza może przydać się dzieciom w przyszłości. Odpowiedź –zdecydowanie tak – takie informacje przydadzą się w życiu dorosłym zaznaczyło 40% ankietowanych (8 osób). Dwie osoby (10%) odpowiedziały: nie wiem, a jedynie 5% (1 osoba) uważa, że taka wiedza raczej się nie przyda. Do wyboru była również odpowiedź: nie, ale tej nie zaznaczył żaden z opiniodawców.

Myślę, że wiedza związana ze światem pracy i światem zawodów w stopniu zdecydowanym może przydać się dzieciom w dorosłym życiu. Część z nich, na ich podstawie może kontynuować poszerzanie wiedzy i doświadczeń o wybranym przez siebie zawodzie. Mogą to być również doświadczenia, z których w przyszłości wykształcą się pasje i zainteresowania.

Omawiając zagadnienia związane z organizowaniem i realizowaniem preorientacji zawodowej, kwestionariusz ankiety skierowałam nie tylko do rodziców, ale także do kadry pedagogicznej. Przygotowując zestaw pytań, na celu miałam przede wszystkim sprawdzenie, w jak dużym stopniu nauczyciele realizują problematykę związaną ze światem pracy i światem zawodów.